16/09/2020

125 farsufe mi caşırto d’Alıcgedat mıştawtaflın la haylawotho d’QASAD

125 farsufe ma nabne di caşırto d’Alıcgedat dı Der Ezzor, mıştawtaflın la haylawotho d’Suriya demoqratoyto d’QASAD.

 Hın ma farsufani ba maqırhonwotho dhulın lu tboco froso, mawdaclın dmıştawtaflın l’QASAD bnişo dmarkıwi i mşaynutho bi fnitho dı Der Ezzor, u dnıfqi mqabıl di fıtne dıkmıbce dmıxloqo bayn di mdabronutho yothoyto wa caşıryotho Caraboye du garbiyo u du madınho d’Suriya.

 Bıthır mıdımnasewole u rejim d’Suriya u dı Turkiya dxılqi fıtne bayn di mdabronutho yothoyto wa caşıryotho Caraboye bu darbo da suikaste du qatlo dhın ma rişone da caşıryotho, athmıl 125 farsufe ma nabne di caşırto d’Allıcgedat mıştawtaflın la haylawotho d’Suriya demoqratoyto d’QASAD, bnişo dmaqwın i mşaynutho wi şalyutho b’gawıd di fnithathe, u dnıfqi mqabıl da mahırwone u da marıhbone kulle dkıbci dmıştacın bi mşaynutho di fnitho.

Amharbonani ahathe kmıştawtıfi ucdo lı dawra folhoyto dıkmitaybo bu akademi d’sohdo Cagid bı Der Ezzor, udgımdawmo l’zabno d’45 yawme. Bi dawrathe kmitahwe yulfone folitiqoye, folhoye u duroşe cala zayne mşahılfe.

Ba maqıblınwotho dsimi cam hın ma mharbone hathe, makadlın dhawilın mabco qawyo dmıştawtıfi la haylawotho d’QASAD dilonoyith bıthır mıdzayidi a suikaste du qatlo da rişone da caşıryotho Caraboye b’Der Ezzor. Callathe amharbone hathe mawdaclın dkıtne b’fusqono kamilo dnıfqi mqabıl da grube marıhbone dıkmafiti la haye i tahrazto dhın athrawotho xıd Turkiya.

125 mharbone dmıştawtaflın li dawra folhoyto, makadlınste dgıdhowın u husno dıksoyım u sutoro di fnitho ma mahırwone u marıhbone, u gıdnıfqi moro lu admo da sohde dırwele i fnitho.

A’125 mharbone hathe di caşırto d’Allıcgedat, ma nabne di qastra d’Allışhel ne bu garbiyo dı Der Ezzor.