28/03/2022

2 İsarloye qtili m’Daciş

Bi mdito d’Hedera d’İsroyel 2 farsufe marıslın zayne cala pwelıs qtilin tre u mcarahlın 3 u bi harayto bu funoyo dhulın a pwelıs atre farsufe qtili.

Lfuth u tboco froso a marıhbone d’Daciş mıdlın u hcomano cal ruhaye.

Bu hcomao dsımlı a tre farsufani mıdwolın nişo a pwelıs dkıtwın latimi laşan I mşaynutho di duktho.

Bu zabno da pwelıs di mdito d’Hedera dkıtwene bi wolitho  di mşaynutho du camo atre farsufe dkıtwene mzayne marıslın buxre cala pwelıs.

Bu hcomano qtilin tre ma pwelıs u mcarıh 3 hrene.

Bıthır ma hcomani a pwelıs mdinoye dkıtwene qariwe li dukthathe marıslın buğre cala tre farsufani u qtili, lfuth I mawdconutho dhulın a mşale da pwelıs mawdaclın datre farsufe dmarıslın zayno cala pwelıs kıtwolın barmothoyutho isarloyto.

Lfuth hın mu tboco froso a marohbone d’dacş mıdlın u hcomano cal ruhaye.