27/01/2021

A suikaste du qatlo daciri lu Iraq

Cıl mdıkmimıd tedbire casye di mşaynutho, elo naqla hreto a suikaste du qatlo da hfite u nahire Iraqoye kımdawmi b’ğalabe mdinotho du athro.

 Cali sbuthathe, u rişwazire du Iraq Mustafa Alkazimi mawdacle di marıhbonutho kıbco dıtarqılo a’guboye gawonoye dıbqamuthayna.

 Mabuce gawoye du Iraq bi maqırhonutho dhulın lu froshezwo d’Alcarabiya, mawdaclın d’menyono ma mzayne, athmıl casriye bu hjomo zaynoyo dsımlın qtilın u mşalo di kampanya da guboye du qoyumo bu parlamento du Iraq Racıd Aldahlaki wu ahunayde bi hiğmonutho di Diyala.

İ şultonutho du Iraq ruşmoyith heş lula maqırhonutho calu gunhano, elo a’mabuce makadlın dmsıtacmıl bu hçomano zayne dlo qolo.

Qoyumo Aldahlaki naqla hreto sımwole sturyo agrube mzayne du Iraq dkıtne bnayqyome du İran, u zıd mnaqla rfıdwole dhowelın ithutho bi hiğmonutho dı Diyala.

U hçomano athi luhwoyo bıthır mıkmo yawme mu hçomo dsımwo cali hfitto Amira Aljaber bı Boğdod, bıthır mdımkamewola maqıblonutho dsımwole acma ha ma froshezwe Iraqoye. Amira Aljaber idıctowa xıd athto hfitto bu zawco da protestawiye dımşarewolın i şato dşaficina ba mdinotho mşahılfe du Iraq. Aljaber hadımtoyo bu zawco dıkqore ruhe “azolono dmadno u zedqaydi” dkıtyo zawco mşamho bayn da mtagılyone Iraqoye. Aljaber bi maqırhonutho dhula lu froshezwo d’Alcarabiya, mawdacla dlıgımqadmo dacwa lu bethdino, cal dkıtla zuctho dmimıd u hayf mi iqarthayda.

Cali sbutho da gunhani dımşarelın naqla hreto bu Iraq, u rişwazire Mustafa Alkazimi makadle di marıhbonutho dlo furşono kmaydo a’Iraqoye nişo la hçomayda. Bu mamlo dsımle athmıl Alkazimi mırlste “i marıhbonutho kımnasyo dımtarqılo a’hidriyat dıkmisomi la guboye gawonoye dıbqamuthayna”.