11/05/2020

A Yezidoye tılıbe a zedqathe mi şultonutho du Iraq

U amiro da Yezidoye bu Iraq ubı britho Hazem Tahsin Sacid Bek, tlıble mu rişwazire Mustafa Alkazimi dımbayın waziro bi şultonutho hathto du Iraq. Be bzabno, Tahsin Bek mahwele sabro di şultonutho du Iraq dmazido a’fulhono du krozo cal htifoye Yezidoye, udmabdiyo ba fulhone du bnoyo u hethotho di fnitho d’Şigur bu garbiyo du Iraq.

U amiro da Yezidoye bu Iraq u bıbritho Hazem Tahsin Sacid Bek, mşadarle egartho dı tahanyotho lu rişwazire hatho du Iraq Mustafa Alkazimi. Bi egarthayde, Tahsin Bek mawdacle dkıtle sabro di şultonutho hathto du Iraq dımbayno ha ma nahire da Yezidoye bi şultonutho dımşaklole Alakizmi udmitahwele hıdo ma wazirwotho dfayişi xalye bi şultonutho hathto.

Be bzabno, amiro Tahsin Bek tlıble dmibayın farsufe Yezidoye l’woliyotho ruşmoye u rabe di şultonutho, bnişo dmitaqwiyo i tuho di barmothoytutho bu darbo dmitahwe aftho la qalilwotho umthoye u tawdithoye dmıştawtıfi la darğe du snodo du fusqono siyasi du Iraq.

Tahsin Bek mırle “kımakadnolxu da nabne du camathxu a’Yezidoye heş kımdawmi dcayşi u tathir dıtrele aclaye u qtolcamo dsımwole u tukoso marıhbono dı Dacış i şato da 2014”.

Camgabıdathe, u amiro da Yezidoye mahwele sabro di şultonutho hathto du Iraq dmaydo li ido i sbutho du qtolcamo, i ctidutho da htifoye wu dactid da yasire Yezidoye dmarfın hire, udmiqafeste şroye msarhıbe la galwoye dıkhoyın ba maşıryotho mi şato da 2014 udmitabde bu bnoyo u hethotho di fnitho d’Şigur.