28/06/2020

Ahayle di mşaynutho msıke krılto mu istixbarat d’Turkiya b’Suriya

Bı cuqobe dilonoye dsımlın a Haylawotho di mşaynutho gawoyto du garbay madınho d’Suriya, msıklın krılto d’6 farsufe ma istixbarat du MİT d’Turkiya

 Me gabo hreno kmitawdıc, du gayso Turkoyo mşadarle konvoy hreno malyo folhoye u lojistik lu garbyo d’Suriya. U konvoyano cabır l’Suriya mu thumo dkıtyo qariwo li qritho d’Kafr Lusin.

Bıthır zabno yarixo d’tehqobo u mawdconwotho ğnize, sımlın a Haylawotho di mşaynutho gawoyto di Mdabronutho yothoyto cuqobe dilonoye bu garbay madınho d’Suriya, msıklın krılto ma istixbarat d’Turkiya u MİT. U ğrobanoste kmişakalwo me 6 goşuşe du MİT.

Lfuth i mawdconutho dhiwo, a farsufani du MİT msiki bı mdinotho frişe du garbyo udu madınho d’Suriya u kmıthomi, dımtahqıbiwo a rişone da Haylawotho d’Suriya Demoqratoyto, da Haylawotho di mşaynutho gawoyto u maşanwo fulhone leşan i claymutho dmıstacmılo gelone mtanwone u fulhone du protesto.

Bebzabno mawdıc du nişo di krıltathe, dımtakso farsufe leşan dsaymi suikaste u furqoce bu qlimo. U qtolcamo dsımwo 23 bu yarhano bı qritho d’Kobani, netije da fulhonani da istixbarat d’Turkiya’we u sımwoste furqoco b’Mabuğ bıthır yawmo. Me gabo hreno kmitawdıc, du gayso Turkoyo mşadarle konvoy hreno malyo folhe u lojistik lu garbyo d’Suriya.

İmşatasto da zedqe noşoye d’Suriya dkımcaqbo u qrobo gawoyo d’Suriya me Britania mawdacla du konvoyano dıkmişakalwo me 7 600 qamyune u radoyotho, cabır athmıl l’Suriya mu thumo dkıtyo qariwo li qritho d’Kafr Lusin u mdawamle lafa dukotho dıkbişi me Turkiya. Mu zabno du qyomo di şalyuthzayno dsımwo bu yarho d’Odor, mşadır mınyono celoyo dfolhe u marhıbone la dukothani.

Check Also

İ sictho du hulmono di mdabronutho yothoyto hula mawduconutho rwıhto calu kewo di Corona

Tmınyo farsufe mayithi mi celtho du virus d’Corona, u zıd me 500 hrene tafilın u kewo ba f…