19/05/2020

Alkazimi hule maqırhonutho cali butja

U rişwazire du Iraq Mustafa Alkazimi mawdacle dmaslım ele xazina xlitho ma zuze u athro dlo morutho dkibe zayno falito lo ruşmoyo.

Be bzabno, Alkazimi makadle dlıgıdobe amro dmitarıs buğre cala mtagılyone mşayne.

U rişwazire du Iraq Mustafa Alkazimi bi mimartho dıfrısle adyawma mırle “masılmo eli i wolitho hathto bu zabno dkıtyo i xazina du athro xlitho ma zuze wi morutho du athro noqusto u dışto. Wucdo layto noşo dıkhosadlan cali aykanoyutho dıkcayşinala bıthır mıdşafıc 17 ışne calu şuhlofo folitiqoyo. U fasad axile a’zuze kulle dacbiri li xazina du athro”.

Alkazimi bi mimarthayde dıfrısola i sferyawmo d’Boğdod, mawdacle laşan dmitadcıro i haybe du Iraq wi moruthayde, klzoım dlowe ulo haylo aw gabo lalcıl mu qonuno umu nomuso esonoyo, wu zayno ste klozım dhowe bidothıd di şultonutho uda haylawotho du gayso.

Alkazimi mırleste “anarcotho du athraydan kmıbce dhowın wahdo lu qrobo da hrene. wi mşaynutho da barmothoyaydan lo balhude m’Dacış kmisomo tehdid, elo mi celtho du zayno falito dlatyo ruşmoyo”.

Camgabıdathe, u rişwazire du Iraq sımle qroyto la gabe folitiqoye du parlamento, dsındi i şultonuthayde i hathto udsaymi quwolo cala mraşhe da wazirwotho dheş lımıdlın tuxlono.

Cali sbutho da tagılyotho camonoye du protesto dmabdewolın bu şuroyo du yarho dı Teşrin u Qadmoyo dşaficina, Alkazimi mawdacle dlule ulıgıdobeste amro dmitarıs buğre cala mtagılyone mşayne, u makadle dgıdmimıd hşowo mkul ha dmarıs buğre cala mtagılyone du protesto.

Alkazimi hule ste amro dmişakıl sictho celayto di şultonutho, laşan dımbayno lohitho da debhe mdinoye u folhoye da tagılyotho, u makadle ste di lohithathe gıdmıfroso bu tboco froso, ugıdmimodo asas laşan u iqoro da debhe wa tezminat dgıdmitahwın la yaqrothaththe.