16/07/2020

Alkazımi mzaharle ğer mu gayso Iraqoyo ğer grube leybın tıcni zeyno

U rişwazire du Iraq Mustafa Alkazımi bi socurutho dsımle l’Basra mawdacle dlıkowe şutoso dıtocın zayne bu Iraq larwal mu gayso wa haylawotho di mşaynutho du athro. Be bzabno bu mamlo dsımle mawdacle da mdabronwotho da thume du athro qulnaqa gıdmişahılfi .

U rişwazire du athro du Iraq sımle socurutho li fnitho d’Basra u yatu cama mdabrone u mşale u drışle acmaye u maşıqlo hatho du athro.

Bıthır ma itawyothani Akademi mırle bu athro du Iraq u zayno belhude gıdhowe b’idothe di şıltonutho u lo cam ştose u tukose mşahılfe.

Bu mamleyde mahkele cali ulsoyutho dıklozım a zayne belhude dhowın bi mdabronutho di şıltonutho ulo bi mdabronutho d’ğer grube.

Bi mawdconutho dhule mırle: me kul zabno lı zabno gıdmişahılıfi a mdabrone da thume dkıtlan mawxa u myodo da mşale haroye dawse ma dawsaniyo du şuhlofo da mdabrone da thumeyo.