02/08/2021

Alraci mhanele u gayso d’Lebnon bu yowmo şatonoyo du cedo athronoyo du gayso

I qadişutho du fatıryarxo di cito Suryoyto Marunoyto Mor Bşara Bıtrıs Alraci, mhanele u gayso d’Lebnon bu yawmo şatonoyo du cedo athronoyo du gayso, u makadle dbalhude u gaysoyo dkıtle i wolitho dımdafıc i morutho d’Lebnon wi şaryuthayde.

Camgabıdathe, i qadişuthayde naqla hreto sımle sturyo a’rişone folitiqoye dıkmahti tırpılyotho qum da fulhone du bethdino dcalu furqoco du lmino d’Bayrut, u qum du şekolo di şultonutho hathto d’Lebnon.

U rişono celoyo dkulle di cito Suryoyto Marunoyto Mor Bşara Alraci, bu mamlo dsımle athmıl bu qerowo alohoyo dımrayşanle bu qentrun fatıryarxoyo d’Aldiman, mqadamle a’tahanyothayde lu gayso d’Lebnon bu yawmo şatonoyo du cedcayde u athronoyo, u mırle ”bu zabno dkımhanena u gayso Lebnonoyo, kımakdina ste u tuxlonaydan bu şutosano u folhoyo dhuweyo dkıtle i wolitho dımdafıc i morutho d’Lebnon wi şaryuthyade, ud’soyım u sutoro di mşaynutho athronoyto mqabıl da fıtnat udi marıhbonutho uda tahrazyotho bceldboboye”. Bebzabno, Mor Bşara Alraci mqadamle a’tawdiyothayde la n’athrawotho hawrone kulle dhulın funoyo li qroyto dsımwole u rişono du gayso d’Lebnon rabhaylawotho Josef Caun, u dımqadamlın ele mcadrınwotho asasi laşan dqodır u gayso dımdawım i wolithayde, ud’soyım u garanti du sutoro du kenşo, dilonoyith bu maşıqlano dkowe ebe şuşote ğalabe mşahılfe.

Camgabıdathe, fatıryarxo Alraci mathkarle u yawmo şatonoyo du furqoco du lmino d’Bayrut dhawiwo arbıco bu yarho d’Ob bi şato da 2020 dkıtwa yaqırto mu admo da debhe uda sohde, udkıtwa ste tritho ma damce da emwotho dımvayaclın abne u ahıl mdıththe bu furqocano. Mor Bşara Alraci mırle ste ”şato kamılto şafico calu furqoco, u ahna knıtrina i şrolutho wi netiçe da fulhone du bethdino dlıklozım d’obe hasinutho l’noşo. I caşinutho di sohdutho klzoım dlıqyo cami caşinutho du bethdino laşan dmotina li şrolutho”. Bebzabno, fatıryarxo Alraci makadle du kursiyo di rişwazirutho lıkowe dfoyış xalyo, mawxa ste kmıntır ucdo du muzoğo msimono da droşe dkito bayn du rişqutno Mişel Caun wu rişwazire dhew ele teklif Nejib Miqati, dmitargım l’mawlodo d’şultonutho hathto l’Lebnon, u hawxa mdawamle ”u şekolo di şultonutho kmahwe dıkmıstır heş bi hasinutho du haylo dkıtlın a’rişone folitiqoye, ubi hasinutho da gabe uda koalisyone uda yuthrone uda sahme udi mawdyonutho la hayle baroye. A’rişone folitiqoye kulle kımdacın dkıbci şultonutho teknoqrat d’yadıcthone şarye dlatne masre cam gabe, elo mqabıl du medano kıbci ste dhınne dımnaqın a’wazire. U athro lıfayış ktocın hawxa siyase du bromo ftolo calıhdode, elo u athro sniqoyoyo l’şultonutho du furqono. U camo d’Lebnon ucdo kalyoyo calu xtuto bayn du mawlodo d’şultonutho dıkmaxılsole yaste qawmo hatho dmaxlasle”.