11/01/2021

Amerika kımhalqo dawsat laşan dmibayın u grub d’Alhaşd Alşacbi xıd tukoso marıhbono

Amerika mawdacla dgıdmahto u grub mzayno da Huthiyin du Yeman bi lohitho emwothoyto da tukose marıhbone.

 Megabo hreno, u zawco Iraqoyo d’Casa’eb Ahıl Alhaq mawdacle da tedbire dmahti cal Faleh Alfayyad, kımmathli i dawse qamayto dmibayın u grub mzayno d’Alhaşd Alşacbi xıd tukoso marıhbono.

 İ wazirutho di baroyutho d’Amerika, adyawma mawdacla dkıbco dmahto u grub mzayno da Huthiyin du Yeman dıkmısnıd mu İran b’gawıd di lohitho da tukose marıhbone. U waziro di baroyutho Mayk Pompeo bu buyono dıfrısle, mawdacle di dawsathe kıtla u nişo dmaydo hşowo ma Huthiyin du Yeman cala hjome marıhbone dsımlın, baynothaye a’hçome dıkmisomi larwal da thume du Yeman, udkımhadıdi amdinoye, u benyono tahtoyo wu zawco di tagorutho. Pompeo mawdacleste di waziruthayde gdobo xabro li kongre d’Amerika calu mabco dkıtla dımbayno u grub da Huthiyin xıd tukoso marıhbono nuxroyo, u mırle “kıtlan nişo dmahtina Cabdılmelek Alhuthi, Cbdılxaleq Badrıddin Alhuthi u Cabdalla Yahya Alhakim bi lohitho da marıhbone emwothoye”. Pompeo sımleste qroyto lu kenşo emwothoyo d’sonıd a’fulhone di şultonutho udu camo du Yeman bnişo dqıdri dmarkıwi i mşaynutho wi şalyutho b’gawıd du athro, udmisarhıb bu tehito du grub da Huthiyin b’gawıd da lohiyotho di marıhbonutho.

Megabo hreno, Jawad Altlebawi dkıtyo ha ma rişone du zawco da Maşılmone Şica du Iraq dıkqore ruhe Casa’eb Ahıl Alhaq, mahwele hfuxyo cala tedbire d’mahtila Amerika mqabıl u rişono d’Alhaşd Alşacbi Faleh Alfayyad, ubi maqırhonutho dıfrısle bi dafayde du Twiter mırle “Alfayyad rişono di sictho d’Alhaşd Alşacbi yo, mawxa ste a’tedbire dmahtila acle Amerika, kibın dımmathli i dawse qamayto laşan dmibayın Alhaş Alşacbi xıd tukoso marıhbono”.

Mxasra hreto, i mdabronutho ruhonoyto da Maşılmone Şica du Iraq laşan dsaymo i propaganda d’ruha, udmaqiwo u haylo da Şica bi daşto d’Ninwe, sımla lumıhreno u futoho d’bethkrihe rabtho bi mditho Suryoyto d’Barıtle. İ bethkrihathe dkiba 120 carse, i tarmitho trayonithoyo dıksaymila a’Şica bi hiğmonutho d’Ninwe lo laşan dmişawşıto i aykanoyutho du hulmono bi daşto d’Ninwe, elo laşan dmaqınco u camaydan di Maşılmonutho Şica du Iraq kımmathlo u haylo towo dkulle laşane.