05/12/2020

Amerika ksındo Al Kazimi calu hboso dıksoym cala Şica

Amerika ksındo u rişwazire du Iraq Mustafa al Kazimi calu hboso dıksoyım cala hayle Şica dıkmısnodi mu İran. İ mawdconuthathe, du waziro di baroyutho d’Amerika Mike Pompeoyo.

 Me gabo hreno u waziro di baroyutho du Iraq Fuad Hussein hawile ytawto camu bar amnayde d’Bahrain Abdul Latif al-Zayani, leşan a 2 athrawotho dmaqwın a esore wi methcadronutho dbeynothaye.

Bi maqırhonutho dhuwle athmıl u waziro di baroyutho d’Amerika Mike Pompeo makadle u snodathe lu rişwazire Iraqoyo Mustafa al Kazimi bu hboso dıksoyım cala hayle Iraqoye d’Haşd al Şacbi dıkmısnodi mu İran. Pompeo mırle; ksundina u rişwazire Iraqoyou hawraydi al Kazimi, ba fulhone dıkmaşe mqabıl da haylani.

İ maqırhonuthathe d’Pompeo simo yawmo, bıthır mıd u rişizgado Amerikoyo makadle, dıgriş sahmo ma falohe di rişizgaduthathe b’Boğdod me celtho di mşaynutho. Elo u groşano da faloheste belhude hol zabnoyo. İ rişizgadutho d’Amerika, mido ğalabe naqlat nişo lıhjome ma haylani dıkmısnodi mu İran.

Bu mamlayde Pompeo mhaneleste u qatlo du rabhaylawotho İranoyo Qassem Suleymani b’Boğdod bu yarho d’Konun u haroyo dşafıcina u Amerika u İsroyel kımawdıci, du İran kit dothe dıtole u hayf du qatlayde ba hjome dgımisomi cala mathlonwotho da 2 athrawothani bu duxrono şatonoyo du qatlo d’Suleymani.

A hayle Şica, kmıthomiste bu qatlo dba mowat dımtagliyone u farsufe hfite du Iraq. U rişwazire al Kazimi huwle şudoyo dmımsoki u dmihaşwi a hayobe. Be bzabno, bı tebo hreno mu Iraq mawdıc du u waziro di baroyutho du Iraq Fuad Hussein hawile ytawto camu bar amnayde d’Bahrain Abdul Latif al-Zayani, leşan a 2 athrawotho dmaqwın a esore wi methcadronutho dbeynothaye.

Bi ytawtathe dsimi bi arişkoyto d’Bahrain Manama, a 2 bnayamne kalın calu tuyobo d’sictho dımtaybo maqırhonutho u dmabdıyo droşe folitiqoye bu taro du teqwiyo da esore dbeynothaye. A wazire mırlın; kıbcina dbonina geşre hathe di methcadronutho beyn da 2 athrawotho bhaqle frişe xıd mathlo bu haqlo di mşaynutho. Ba 2019 xlıqwo mwatyutho beynothaye bıthır ma tagliyotho u mu hjomo dsımwo cali rişizgadutho d’Bahrain b’Boğdod, cal d’Bahrain sımwola baytoyutho lı lumodo dcali sbutho d’İsroyel u Fleşto bi mescyutho d’Amerika.