05/05/2021

Armenia hkımla tre marhıbone dı Turkiya

Bethdino d’Armenia, hkımle tre marhıbone dınqiliwola Turkiya me Suriya lu qlimo d’Nagorno Qarabax leşan dımharbi cam Azerbaijan mqabıl da hayle Armınoye

Bu fusqonano dmıdle u dayono, hkımle a tre marhıbone cımraye kule lu hbuşyo.

Athmıl u bethdino d’Kapan d’Armenia mıdwole li ido i sbutho d’2 marhıbone sanode d’Turkiya dımharabwolın b’Qarabax. Bu hkomano’ste, mçazın a 2 marhıbone Muhrab al-Shkheri u Yusef al-Haji dkıtwın me Suriya, cımraye kule lu hbuşyo.

A hayle d’Qarabax msıkwolın a 2 marhıbonani yasire u maslımiwo l’Armenia leşan dmıhkomi ba hawbe dsımlın uba qedomo marhıbono dhawilın la comure b’Qarabax. A marhıbonani dınqiliwo me Turkiya, hzewolın droşe folhoye b’Suriya u bıthır nqiliwo l’Azerbaijan leşan dımharbi b’2 alfo dolare.

A marhıbone dmıctaraflın ba hawbe dsımlın b’Qarabax maglelın’ste, cal kull Armınoyo dqudriwo dqutli bu qrobano-gıdmitahwewolın 100 dolare. Hathe naqla hreto kıma’dilo, da marhıbonani d’Suriya kımharbi cam Turkiya leşan a zuze.

Check Also

U şutoso d’Olaf Taw frısle buyono lu ray gawonoyo du camaydan

U şutoso d’Olaf Taw bu buyono dfrısle adyawma lu ray gawonoyo du camaydan, mawdacle dhın m…