06/12/2020

Arşome dımqafın cala kefe da turone du Amazon

Ba rşome dımqafın cala kefe da turone du Amazon, kımgaşmi u zabno du glido.

 Kmisım taxmin arşome simi bi harayto du dowro du glido, awkith meqım 11 alfo 800 aw 12 alfo 600 ışne.

 Bu garbiyo du turo da amazon dkıtne mu Tayımno d’Amerika bgawıd da thume d’Kolombiya mqafe cal 3 şurone di şeno ba olufe rşome. İ mawdıconutho da hfore dsimi ba 2017 u 2018 bıthır ma buhone dsimi tarte ışne hiwo.

Beyn da rşome kito surotho dhaywotho dı tayım u ğensathe. Mathlo filo dıkşobıh lu Mamut, şıkıl dı debo dıkmitawmarle haywo kasulo, i sısto du zabno du glido.Cal hın ma kefe kito ruşme geometrik, bnaynoşe, ruşme du saydo u surotho da haywotho dıkcayşi adyawmaste.

U buhonano sim mi bethsawbo umthoyo d’Kolombiya, mi bethsawbo d’Antiqia, wi Bethsawbo Exeter dı Britanya. A mbahnone kımmi; A ruşmoni, kmahwın a bnaynoşo du dowrawo mın şıkıl cayşiwo cama haywotho rabe du zabnawo.