20/05/2022

Bi şato da 2021, kıtwo hol 60 milyone dıbnaynoşo galwoye b’britho

Bi şato da 2021, kıtwo hol 60 milyone dıbnaynoşo galwoye b’britho, mi celtho da qrobe uda gunhe du kyono. İ mawdconuthathe, du taşroro dfrıslın athmıl tre tukose dıkmtahqıbi i aykanoyutho da galwoye’yo. Suriya dkıtyo heş ma 2011 b’qrobo gawoyo, heş kıtla u mınyono celoyo dbritho ba bnaynoşo dkıtne galwoye bıgawe du athro. Ba 2021, kıtwola Suriya 6.7 milyone galwoye.

The Internal Displacement Monitoring Centre-u qentrun du tehqobo da galwoye bıgawe du athrathe u the Norwegian Refugee Council-u Mawtbo da galwoye d’Norweç frıslın athmıl taşroro calu mınyono da galwoye dbritho-dkıtne galwoye bıgawe dan athrawothathe ba 2021.

Mawdıc dkıtwo ışqad hol 59.1 milyone dıbnaynoşo mqaydi xıd galwoye bıgawe dan athrawothathe b’britho. U rekordano’ste, kmıntır adşato dmışmıf mi celtho du qrobo dmabdela Rusya b’Ukraina. Hol 8 milyone dıbnaynoşo mahzamlın ma botathe bu qrobano dımşarewole bu yarho d’Şbot dşafıcina.

İ rişonitho du qentrun da galwoye Alexandra Bilak kımmo; U mınyono da galwoye gawoye gıdcole ğalabe bi şatathe da 2022. Işqad hawınwo 38 milyone dıbnaynoşo galwoye hathe cal d’jbiri ğalabe naqlat bıgawe d’şato ddmahzımi ma dukothathe. Beyn di şato da 2020 u 2021, zayıdwo u mınyono da galwoye 14.4 milyone dıbnaynoşo mcal fothe da gunhe du kyono dhawınwo.

Came dan athrawotho frişe d’Afriqya; xıd mathlo Ethiopia, Congo, u acmaye Myanmar wu camo Afğanoyo jbiri li golutho. Bu Madınho Mescoyo lawi golutho hathto u rabtho elo u mınyono da galwoye d’Suriya, du Cıraq u d’Libya heş celoyto’yo u dilonoyith Suriya-heş kuthyo bi qadmoyutho b’britho.