15/03/2020

B’Omid mandıfi a masığde lo a citotho laşan u virus d’Corona

Turkiya bu kewo di Coranaste ksaymo fırşono beyn la tawdiyotho dkito bu athro.

 Bi karxutho d’Omid, a cawode du hulmono mandaflın a masığde dkito bi karxutho elo i cito d’Yoldath Aloho wu cem da Calawiye lo mandıfi mqabıl du kewo di Corona.

 I karxutho d’Omid dıkmidabro mu farsufo dımahıt mi şultonutho du rişqutno d’Erdoğan, hula fusqono dmitandıfi a masığde dkito bı darmono dilonoyo mqabıl du kewo di Corona. Elo i cito du camaydan d’Yoldath Aloho dkıtyo u kohneyda abun qaşişo Yusuf Akbulut, wi cem da Calawiye b’Omid lo madınfi.

Bi mawdconutho dıfriso bu tbocofroso, Abuna qaşişo Yusuf mahkele ilo tıhnihutho dhawile bi sbuthathe u mırwole; hathe fliğuthoyo. İ cito d’Yoldath Aloho cito makthabazabnoytoyo u kothela ğalabe socure u mawxa ktucnina ğamo wi şultonutho lo manıdfola.

Elo bıthır mıd u tbocofroso frısle tebe cali sbuthathe u dıkmisım furşono beyn da tawdiyotho, a cawode azzın u mandaflın a cito wu cem da Calawiye. Hathe naqla hreto mahwela, di şultonutho d’Turkiya mıqa ksaymo furşono beyn da tawdiyotho yaste bı hawne di şultonutho kito belhude hdo tawditho hatheste i Maşılmonutho da Suna’yo.