15/04/2020

Buzyudo dqayıthlın u kewo di Corona bu Swed nuxroyene

Mu zabno dımbarbız u kewo di Corona ba athrawotho d”Urifi kowe mamlo cala tadbire dmidele u Swed dılatne xıda athrawotho hrene d’urifi u Skandinavya.

Hıdo ma nuqtotho hırene dıkgurşo u zuhoro u mınyono da nuxroye dı qayıthlın u kewano di Coronayo bu darğo qamoyo kothın a somaliye bıthır Iraqoyo u Suriye u ğer.

U athro du Swed athro dkıtle mardutho u maşılmonwotho mşahılfe knuşyoyith u folitiqoyith, mawxa bi sbutho du kewo di Corona mnaqele darbo frişo dhawi sbutho lu droşo d’Ğalabe mşale u rişone baynothaye u rişono d’Amerika Donald Trump.

Mu zabno qamoyo u Swed mawdacle dlık soxır a haye bu Swed bnaqqa hıdo elo mawdacle tadbire du camo manhatlın la haye mathlo zıttır me 50 farsufe lı kowe dı lotım lıhdode u mınyonano b’Urifi 3 farsufeyo u tadbire hrene mşahılfe bu şıkılano.

Nuqto hıreto dıgrışla u zuhoro bu athro du Sweed farsufe dkıtlın barmothoyutho qamayto larwal mu swed tafilın u kewano wu mınyono rabo dımwayaclın a hayatheste nuxroyene.

Lfuth i mawdconutho dhula i nuqazto du hulmono du Swed bu darğo qamoyo kothın a somaliye bıthır a barmothoye mu Iraq me Suriya Finlanda Turkiya u athrawotho hırene.

Beyn du mınyonano u mınyono du cameydanste celoyoyo lfuth i mawdconutho dmıdlan kito mınyono ma abne du cameydan dı tafilın u kewano bi fnitho d’Stockholm, wu mınyono dımwayaclın a hayathe zayıd cıl ma 60 farsufe.

Nuqto hreto dıkmıdroşo bu athro du Swed u kewano cabır u mbarbız bayn da sobe du athro ğalabe.

Hul adyoma u mınyono dımwayaclın ahayathe 1203 farsufene u dıtafilin u kewano sıttır me 15 alfone lfuth u mınyono dmahwele ruhe la bethkriheyo, mawxa u mınyonano zıttıryo inaqqa dıha hoşu a bnaynoşo dı tafilınyo.