06/03/2021

Danmark gmadcıro 94 galwoye Suriye lı Suriya

Danmark mawdacla, bıthır mıd kito mşaynutho rakıwto bımdinotho frişe d’Suriya, gıdmadcıro qariwo mo galwoye lu athrathe.

  Mawdıc di şultonutho maqımla i muraçaca di galwoyutho d’94 galwoye d’Suriya, leşan bıthır dmadcırolın l’Darımsuq ula dukotho dhedor i arişkoyto.

Danmark, hawi u athro qamoyo bu Huyodo d’Urifi dkomır da galwoye qonunoye, kibın dmitadcıri naqla hreto l’Suriya. Calathe i şultonutho d’Köpenhamn fsıqla, dmaqimo i muraçaca di galwoyutho d’94 bnaymothoye d’Suriya, leşan dmadcırolın li arişkoyto Darımsuq u la dukotho dhedora dkito ışmo mşaynutho rakıwto ebeye.

U fusqonano mıd i şultonutho d’Danmark, bıthır mıd mazidi a mdinotho wa dukotho dkito mşaynutho rakıwto ebeye b’Suriya-bi hiğmonutho d’Rif Demaşq, dıkcubro Darımsuq’ste eba. A 94 galwoyani, gıdmınqoli bi qamayto l’maşritho dımbayno la galwoye dgımitadcıri.

U waziro di galwoyutho d’Danmark Mattias Tesfaye mawdacle, di şultonutho latla niye jubro a galwoyani, ducri bu hboso l’Suriya, cal Danmark heş mu şuroyo mqadamla b’şrorutho ubı hamimutho li sbuthathe da galwoye d’Suriya u calathe gıdturyo u şwolo du dcoro-lu sebyono du galwoyo.

Elo i sbuthatheste grışle u zuhoro da ğrobe da zedqe noşoye wi şultonutho d’Danmarks simo sturyo, calu tedciro da galwoyani l’Suriya dhani eşne kmi’athır mu qrobo gawoyo dıkmdawım bu athro. İ rişathwazire Mette Frederiksen m’akadla i klaytathe mqabıl da galwoye u mawdacla, d’Danmark sımla baytoyutho la galwoyani belhude hol zabno mhadıdo.