23/08/2020

Davutoğlu sımle sturyo i şultonutho d’AKP

U rişono du gabo Dactid Ahmet Davutoğlu, sımle sturyo qaşyo i şultonutho du gabo d’Erdoğan, bu mamlo dsımle bu lumodo du gabayde di fnitho du Van.

 Davutoğlu mırle; Kımşayalno mi şultonutho, heş kımdawmitu bi tarbiyesıziye dıksaymuto mqabıl da gabe di saqıbloyutho, awste gımdawmutu ba farsufe fqide dkıtxun dkımdagli u dıksaymi haqara cala gabani.

 Bu mamlo dsımle bu lumodano du gabeyde mahkele cal sebwotho frişe du athro u cali tahrazto dkıtle u gabeyde leşan u dactid d’Turkiya. Bu mamlaydeste sımle sturya qaşyo i şultonutho dkıtyo bi rişonutho du gabayde u catiqo AKP.

Bi sbutho da mamle dsımwole u mraşho du gabo d’Amerika John Biden mqabıl d’Turkiya Davutoğlu mırle: A gabe saqıbloye kulle huwlın maqırhonwotho u krıhlın u mamlo d’Biden. Elo a gabe dkıtne bi şultonutho kımkasın caynothaye cala maqırhonwothani, u xıda gabe hrene lo sımlın sturyo Biden u hathe tarbiyesiziyeyo.

Davutoğlu mırle; Gdımdawmitu dsaymitu hjome cala gabeydan bu darbo da fqide dkıtxu, dıkımbarbızitu dugle u kmahketu dugle cala gabe. Bebzabno a fqidani kımbarbızi dugle u fıtne inaqlayo kımşayalno, heş gdımdawmutu i tarbyesiziyathe dıksaymitu hal i şultonutho kımdawmo bu qedomano?.

Bu mamlayde, sımle sturyo qaşyo a mamle wa camle folitiqoye dıkmaşyo i şultonutho bıgawe d’Turkiya u dilonoyith kali, calu qedomo dkıtla i şultonutho ba esore di baroyutho.