29/09/2021

Emwotho Mhaydotho mhathathla hol 2.700 bote bi mdito d’Mawsal

Emwotho Mhaydotho mawdacla, dımhathathla hol 2.700 bote bi mdito d’Mawsal du Iraq, dhzewolın husrono rabo bu zabno du ağono dhuwo mqabıl da marhıbone d’Dacış.

Bi mawdconutho dfrısla i mşalonitho du tukoso d’UNDP b’Mawsal Zina Ali Ahmed m’akadla, dkamıl u bnoyo u hethotho da botani dkıtne bi şawtho catıqto d’Mawsal.

Bu taro di tamitho dmabdewole u tukoso d’Emwotho Mhaydotho leşan i Tahrazto du şuşoto du Iraq-UNDP leşan u bnoyo d’7. 204 bote bi mdito d’Mawsal kula dhzewolın husrono bu qrobo dhuwo mqabıl da ğrobe marhıbone d’Dacış, kamıl ucdo u hethotho d’2.700 bote di şawtho catıqto di mdito.

Ban alfayo d’bote di mdito trayonitho rabtho du Iraq-Mawsal, mahrıwiwo uğer shifiwo bu zabno dkbışwole Dacış i mdito ba 2014 u dbıthır mşarewole u qrobo mqabıl dide uba 2017’ste a hayle Iraqoye bu snodo du koalisyon Emwothoyo ğlıbwolın u tukoso marhıbono b’Mawsal.

İ mşalonitho d’UNDP b’Mawsal Zina Ali Ahmed mırla; U hethotho da bote mşarewole bnişo dmıxlıq şalyutho u mşaynutho ba dukotho dımharıriwo. U snodano leşan u hethotho d’Mawsal mqadamwo me Boğdod ume 27 athrawotho frişe bu lumodo Emwothoyo dsımwo leşan u şuşoto du Iraq.

Ahmed m’akadlaste d’Emwotho Mhaydotho kıtla plan dmabdıyo a fulhone du hethotho d’800 bote hrene bi şawtho catıqto dkıtyo bu macırbo d’Mawsal bi şato dıbqamuthayna. Leşan i tarmithathe’ste, mbayın 35.8 milyone dolare.