22/02/2023

Emwotho Mhaydotho sımla qroyto lu rişwazire d’Isroyel Benyamen Netanyahu, dmakle ucdo u plan du şuhlofo du sistem di kinutho

‘U reform dkubco i şultonutho dsaymo bu sistem di kinutho du athro, gıdmadcıfo u sistem da bethdine d’İsroyel’ a melani du rişono du Komisyon Emwothoyo da zedqe noşoye Volker Turk’ne. Bu mamlayde Turk sımle qroyto li şultonutho du rişwazire Benyamen Netanyahu, dmaklıyo ucdo u plan du şuhlofano du sistem di kinutho.

NEW YORK — Bıthır me Amerika, ucdo’ste Emwotho Mhaydotho mawdacla u ğamo dıktucno bi sbutho du şuhlofo dkubco i şultonutho yaminoyto d’İsroyel dsaymo bu haqlo du sistem di kinutho du athro. U rişono du Komisyon Emwothoyo da zedqe noşoye Volker Turk, athmıl huwle maqırhonutho u m’akadle u ğamayde. 

Turk mawdacle, du şuhlofano dkubco i şultonutho yaminoyto du rişwazire Benyamen Netanyahu dsaymo bu sistem di kinutho, gıdobe husrono rabo bu haqlo du neqoyo da dayone ubu tehqobo da qonune gawonoye uda qonune da zedqe noşoye du athro. 

Ba quwole dsimi bu parlamento d’İsroyel, snid u reformano elo heş klozım dmıdrış beyn da sicotho frişe d’Knesset meqım dmitaqbıl. Mqabıl du maşıqlano’ste, u camo İsarloyo hani 8 şabe kımdawmi dsaymi tagliyotho mqabıl du reformano-dkobe mkono-di şultonutho dımnaqyo a dayone du bethdino celoyo du athro. 

Bu şıkılano’ste kızaydo i şalitutho di şultonutho elo du bethdino kmihadıdo. Wu camo bu hfuxyayde kımawdıc du reformano, gzomo’yo li demoqratoyutho d’İsroyel. Bu mamlayde’ste Volker Turk komır; Ahna lıkmaqbılina dmıkrız calu moral ma farsufe dıkdayşi a zedqe noşoye.