05/03/2020

Erdoğan u Putin bi ytawto dhawilın camhıdodhe drışe isbutho d’İdlib

Bi harayto Erdoğan u Putin laqın hıdode b’Mosko d’Rusya u drışlın a taxtuşe dıkmdawmi beyn da hayle d’Turkiya, du İran, d’Rusya, d’Suriya wa ğrube marhıbone.

 Lfuth a tebe dıfrisi cala droşani, a tre rişone markaxlın i hawa dkito wa ytawyotho kımdawmi beyn da taşdaryotho da tre athrawotho.

 İtawto dmıntorowa me hayle u athrawotho mşahılfe hawyo adyoma bayn Putin u  Erdoğan. Meqım mi itawto u rişathro Vilademir Putin bi maqırhonutho dhule mawdacle u knuşyo d’baynothaye aydarbo gıdfoyıt.

Bi maqırhonutheyde naqla hreto Putin mathkarle l’Erdoğan lo Rusya u lo u gayso d’Suriya odacwo da folhathxu tamone. Bıthır Putin mırle afusqone dıgmaydina bi itawtathe gıdmathnıhi i fnitho kule. İtawtathe dı grışla 2 şoce u 40 qatinotho drışlın i aykanoyutho d’İdlib elo mın mıtafaqlın latyo idico, elo bıthır mi itawto datre arişone da taşdaryotho datre athrawotho gımdawmi a itawyothathe wa droşathe.

Bu zabno di itawtathe Erdoğan athile tebe dha folho hreno me dithe qtil, u be bzabno athi maqırhonutho me Amerika mu waziro di Baroyutho Maike Pompeo dmawdacle dı Turkiya kıtla zedqo dımdafco ruha b’İdlib, u haqeydayo dımharbo mqabıl du gayso d’Suriya.

Pompeo mırle ahna xıd Amerika ucdo kdırşina a talabe dhawila Turkiya menan cal qariwo gıdbinalın funoyo. Awkith Erdoğan klozım mıftakır ışmo dakbar Amerika sındole ba zayne dı tlıble awste kibe dhowe ğer mcadronutho. Bu şıklano Erdoğan fayış bayn latre athrawotho dkul kımo şoce ksaymi maqırhonwotho laf Turkiya.