19/05/2021

ESU frısle buyono bi cohnutho du yawo du duxrono şatonoyo du qtolğenso da Yawnoye Pontosoye

U Huyodo Suroyo d’Urifi-ESU, frısle buyono bi cohnutho du yawmano, dkıtyo u duxrono şatonoyo du qtolğenso da Yawnoye Pontosoye.

Bu buyono ESU mırle; Kımathkırina a Sohde du qtolğenso dsımwola i mamlaxtho da Cuthmanoye cala Yawonoye Pontusoye bi şato dan 1915.

Bu buyono dfrısle u Huyodo Suroyo d’Urifi mırle; Bi cohnutho d’adyawma dkıtyo 19 bu yarho d’İyor, kımathkırina a Sohde du qtolğenso dsımwola i mamlaxtho da Cuthmanoye cala Yawonoye Pontusoye bi şato dan 1915. Bu qtolğensano, qtılwo hol 353 alfo bnaynoşo uba alfayo dhrene dcayşi b’aykanoyutho lo noşoyto. U camo hzele husrono rabo bu haqlo momunoyo, marduthoyo u kenşoyo u kbişi a dukthayde.

ESU komır; Xıd camo şerşoyo a Pontusoye wa Yawonoye Pontusoye mafiti b’qtolğenso xıda Mşihoye hrene-u camo Suryoyo u Armınoyo. Bu zabno du qtolğensano dan 1915, hol 3 milyone d’Mşihoye qtili, a tloye wa neşe simi Maşılmone u mahrıwi a dukothathe a tawdithoye, marduthoye. Camgabe da Pontusoye dqtili, mahrıw’ste 300 madraşyotho, 500 citotho u dayre. Ubıthır mu qtolğenso, law fayışwo Yawonoye Pontusoye bu qlimo.

ESU mırle; Bu qtolğenso dan 1915 a came Mşihoye-kımathkıri u yawmano da Yawonoye Pontusoye wi trauma dheş kıcayşi adyawma. U camano’ste mbarbız b’britho xıda Mşihoye hrene dmafiti bu qtolğensano dsımwo meqım mo eşne u dheş hol adyawma kımdawım bu tenkiro di siyase uda fulhone dıkmaşyo i qutnutho bnişo dluhyo u makthabzabno catiqo da camani.

Bu huthomo ESU komır; U qtolğenso dan 1915 heş kmitankır b’Turkiya u kmitahwe hfuxye mqabıl dide u kito zuctho u ruğzo mqabıl di Mşihoyutho u hathe kınfuqo li holo ma folitiqore du athro. Calathe bu duxronano da Yawonoye Pontusoye, kımathkrina u cuhdono da Sohde, kısundina u camo Yawnoyo Pontusoyo b’britho kula leşan i mawdyonutho wi kinuthayde. İ mawdyonutho du qtolğenso, kıtla ulsoyutho rabtho leşan dlo mikarıri a qtolğense bu dactith.

Check Also

U şutoso d’Olaf Taw frısle buyono lu ray gawonoyo du camaydan

U şutoso d’Olaf Taw bu buyono dfrısle adyawma lu ray gawonoyo du camaydan, mawdacle dhın m…