05/06/2020

ESU frısle buyono calu husrono dıkmitahwe la timoyotho du cameydan

ESU frısle buyono dıktocın u ışmo; Latlan zedqo dobina husrono la timoyotho du cameydan.

 ESU bu buyoneyde komır; Latyo mcadlo u laybe dmitaqbıl, me man dhowe trowe, dımlakıh u dmohe b’farsufe mbayne uba teşmoyotho du cameydan, en layto ithbate aw sohude du mede dıkmıthım ebe.

 U huyodo Suroyo d’Urifi ESU bu buyono dıfrısle komır bu zabnano dıbritho u ahnaste xıd camo dkobina ağuno mqabıl du kewo di Corona, knofıq farsufe bayn du cameydan mıhlıf dobın moral lıhdode u lu cameydan kımşarın dı hıjmi cala timoyotho u cala rişone du cameydan u cal farsufe mbayne.

ESU komır latna mqabıl da farsufe dsaymi sturyo u awste dıtılbi hşowo me man dhowe trowe aw hayna şutose mdu cameydan dhowe. Elo kul mede kıtle usul, u latyo mcadlo u laybe mitaqbıl me man dhowe trowe dımlakıh wıdmohe b’farsufe mbayne u ba teşmoyotho du cameydan en layto ithbate aw sohude  du mede dıkmıthım acle. Bu caks du medano kowe tworo du iqoro u nıshono du barnoşo awste du şutoso dıkmımhe ebe dlo sabab.

ESU bu buyoneyde komır a qedome dkıtne hawxa kobın husrono lu cameydan kule u kmarhıqi a falqe du cameydan me hdode. Usturyo macımrono zedqo dkulnoşe mqadşoyo, inaqa du sturyo dmisım b’vijdan u bnişo dkıtyo macımrono.

Bu buyono kmitawmır, xıd kıtyo idico ba yawmothani kowe mamle cal sıbwotho mşahılfe bgawe du cameydan, ktılbina mu cameydan dlowe celtho dobe husrono la timoyotho maktabzabnoye, umthoye u tawdithoye dkıtlan. Umhoyo wu sturyo dı latyo cal şetısto d’ithbate, aw sohude, kşoğış u meho du cameydan u kobe husrono la timoyotho dkıtlan. Umhoyano ba farsufe aw ba şutose du cameydan mhoyo ba ağre du cameydanyo metul kul farsufo nahiro u faloho du acmeydan  ağro dcamoyo.

Calathe kımcazmina kul farsufo mdu cameydan ba yawmothani dıkfaytina me maşıqlo casqo dhowe mcadrono u sanodo li hdoyutho. Naqa hreto kımina inaqa dhowe fawdo u bsirwotho farsufoye u qedomo klozım dhowe bkinutho u b’prınsibe. U bu huthomo ESU komır ktılbina kaşirutho u hulmono gawonoyo lu cameydan u la gabe şutose folitiqoye u kenşoye u tawdithoye dıkfılhi li sbutho di umtheydan.