24/07/2021

Europol msıkle şabake dıknuqlo galwoye lo qonunoyith me Turkiya lu Yawnan

U polis d’Urifi-Europol, msıkle şabake dıknuqlo galwoye lo qonunoyith me Turkiya lu Yawnan. İ şabakathe dıkmıstacmela radoyto b’timo celoyo, macrela 15 galwoye eba.

 Me gabo hreno, sfito dkıtwo bıgawa 45 galwoye; beynothaye galwoye Cıraqoye, ğayiro athmıl bu yamo du tayman macırbo d’Turkiya.

Radoyotho time xıd Mercedes uğer, kmitıstacmıli ma şabakat dıknuqli galwoye lo qonunoyith l’Urifi. Lfuth u polis d’Europol dhani zabno mcaqabwo şabake, a farsufani kıqulci b’hol 250 kilometre i şoctho, leşan dlo mımsoki mu polis. İ radoytathe’ste qayimo me Turkiya u azılto’wa lu Yawnan.

Bu cuqobo haroyo dsımle u polis, mqafele 15 galwoye bhdo radoyot ubu zabno du cuqobano, mçarhi a galwoye wu qaloco. U mşalo di şabakathe msik bu zabno da cuqobe mşawtıfe dsimi ma powelıs Bulğaria, Hungaria u Yawnan u msik 14 farsufe u mahıt ido cal 25 radoyotho, elektronik, telefone, zuze uğer.

Lfuth a buhone dsimi, bıgawe d’2 eşne mıstacmıl hol 100 radoyotho time ba cuqobani u kull naqla’ste miqaydiwo b’athro uholucdo nqil 442 galwoye ba darbonani. Me kull galwoyo’ste mimadwo beyn 2-uhol 2500 euro mu galwoyo. Me gabo hreno b’gedşo dmafıtla sfito bu yamo d’Turkiya, mabde fulhone du texliso d’45 galwoye..

A galwoyani’ste, Iraqoye, İranoye, Afğanoye u Mısroye’ne. Malolo ma hayle du yamo du Yawnan mawdacle, di sfitathe qayimo me Turkiya leşan dmıtyo la gzıryotho du Tawnan. Elo i sfito mafıtla gedşo uba fulhone di mcadronutho msarhbto, maxlıs 37 galwoye u heş kmıkrıx cal 8 farsufe hrene.