17/02/2021

Fransa gıdmaqşiyo u ağuno mqabıl di maşılmonutho tuhmonoyto

U parlamento d’Fransa maqbele u şuhlofo d’qonuno leşan dmitaqşe u ağuno mqabıl da Maşılmone tuhmonoye du athro.

 U fusqonano mid b’Fransa, xıd funoyo li şişaltho da hçome qaşye dsimi bu athro u dhawın celtho lu qatlo dhol 250 farsufe mi şato da 2015 uholucdo.

 U rişqutno d’Fransa Emmanuel Macron, qadır bi harayto dmaşfıc qonunayde.Bu quwolo dsim athmıl bu parlamento d’Fransa, maqbıl dmisım şuhlofo bu qonuno mqabıl di Maşılmonutho tuhmonoyto. U renyo du şuhlofo du qonunano dımqadamle u gabo d’Macron ğalabe rwihoyo, bnişo dmitaqşe u ağuno mqabıl da Maşılmone tuhmonoye dkito bu athro.

İ rmoytathe dhawi ğalabe droşe acla bıgawe du parlamento, maydo bi harayto me 347 qoyume mqabıl d’151 Lo wu 65 lo huwlın u qolathe. Bu şıkılano Fransa, maqbela u qonuno dkobe zıttır salahiye li şultonutho d’Paris dquşco a waride da Maşılmone tuhmonoye qaşye, dhawın ba eşne haroyani celtho lu qatlo dhol 250 bnaymothoye.

Bebzabno u qonunano kobe aftho li şultonutho, dsuxro a masığde wa dukotho tawdithoye en dothe dmiqafe remze aw renye tuhmonoye dıkmşaçci lu cnufyo. Bu qonunano kmisım’ste u sutoro da rişone tawdithoye dkıtne bu qento calu renyo dkıtyo liberal u saqıbloyo li tuhmonoyutho. Mahıt’ste mnoco qum da Maşılmone, dmawfıqi a nacimathe ma madraşyotho du athro-leşan dlo maydi yulfono me madraşyotho dkıtte strukture ğnize.

Camatheste, leşan dmitakle qum da zuze dıkmişadri me Turkiya, Qatar wi Scudiye la dukotho tawdithoye d’Fransa dkito keşlo aclaye, u qonunano gıdtolıb tahwiyotho dilonoye ma şutose tawdithoye en dmotelın zıttır me 10 alfo euro. Uha dıkdoyış gawonoyith u qonunano’ste, gıdmiçaze 5 eşne bu hbuşyo. A folitiqore dkıtwın saqıbloye lu şuhlofano du qonuno, kımawdıci dkıtyo dyoşo da zedqe noşoye.