03/07/2020

Fransa mahıtla kleyto laşan dmıkle mqabıl Turkiya bi sbutho d’Libya

 İ sbutho du qrobo d’Libya wi mudaxala d’Turkiya, matıyo l’darğo d’Fransa dmahto klayto dlo mıştawtıfo lu tadbiqat folhoyo dıksoyım u NATO bu yamo.

 Bi maqırhonutho dhule u waziro du sutoro d’Fransa mawdacle, dıgmahti şartat leşan i mıştawtıfonuthathe lu tadbiqatano du NATO.

 Bıthır mu qatro d’nafıqwo bayn Fransa u Turkiya bu yamo dkıtyo qariwo l’Libya hawyo i nuqto harayto d’Fransa mahto klayto mqabıl da siyasat dıksaymo Turkiya bu athro d’Libya. Bıthır ma maqırhonwotho dhawın mqabıl dıhdode athmıl u waziro du sutoro d’Fransa Florence Barley bi maqırhonutho dhule mırle, Fransa laşan dmıştawtıfo lu tadbiqat du Nato kıtla şartat dmitanhıti la haye dlo lıg mıştawtıfo.

Fransa kımo klozım mitahıt ambargo cala zayne dıgmınqoli lu athro d’Libya, sbutho hreto Turkiya lıkowe dmıstacmılo u yulfono folhoyo du Nato mqabıl dğer athrawotho lruha. Be bzabno waziro du sutoro mırle u zawco di sfitho d’Turkiya dsımwola mqabıl di sfitho d’Fransa latyo mede dıkmitaqbıl me Turkiya mawxa u athro d’Fransa ktolıb mu Nato dmoyıd klayto bi sbuthathe mqabıl dı Turkiya dkıtyo hadımto du NATO. Me gabo hreno u rişhaylawotho du Yawnan bi maqırhonutho dhule mzaharle a zawce dı Turkiya bu yamo u camu athro d’Libya.

Bi maqırhonutho dhule u rabhaylawotho gawonoyo du gayso d’Yuwnan Kostantinos Floros mırle, u rmoşo wa zawce dıksaymo Turkiya bu yamo du Ege kibe mawbıl i sbutho lı qrobo, en dhowe hawxa qrobo gıdobe husrone rabe.

Floros grışle u zuhoro calu yamo heworo u mırle ğalabe athrawotho kıtlın qyome dı Fulhone bu yamano mawxa u rmoşo wa zawce dı Turkiya kibın mamtın cam ruhaye gedşe dmawbıli lı qrobo. Bi sbutho d’Libya i wazirutho di baroyutho d’Amerika sımla qrayto la gabe kule dımqadmi la droşe dcam hdode, u dıtorın mu qrobo zaynoyo dkito.