24/11/2020

Ftih methhawyonutho da Malke d’Othur b’Mawsal

Sim u futoho d’methhawyonutho dkımgaşmo amalke du camaydan d’Othur bi mditho d’Mawsal bu Iraq.

 U amnoro nahoto Cumer Qays İbrahim dıfrısle asyomayde bi methhawyonuthathe, kıtle nişo dmacış i yortutho makthabzabnoyto du camaydan dıshıfwole u tukoso marıhbono dı Dacış.

 Yawme d’Huşabo dşaficina, sim u futoho di methhawyonutho du amnoro nahoto Iraqoyo Cumer Qays İbrahim bi mditho d’Mawsal. Bi methhawyonuthathe İbrahim frısle asyomayde dkımgaşmi b’şıkıl hatho amalke du camaydan d’Othur, baynothaye u malko Sargon u Akadoyo, Sargon u Trayono, Sanharib, Aşurbanibal u Lamasso awkith u tawro gefonoyo.

İ methhawyonuthathe da tlothoyo dkımtayabla u nahoto Cumer İbrahim bı Mawsal bu ışmo “33 yarhe”. Lfuth u ışmo du gloho, u nahoto İbrahim abıc dmamte lubolo u zabno dıkbişowa Mawsal mu tukoso marıhbono dı Dacış, u mırle “i cutmo bu zabno dabcowa dımşaltowa ruha bi şmayo d’Mawsal bu darbo da cayme di marıhbonutho, ahna bıthır me 33 yarhe catume abcina d’zurcina me hatho u şufro bu darbo di amnorutho, u dnıqlina u qolo di şarirutho, bnişo dıdınho i şemşo di hirutho me hatho”.

Nahoto İbrahim bi maqırhonutho dhule lu tboco froso, mawdacleste d’kobıc ba syome Othuroye dıksamlın, dmadcır Mawsal li mdinoyuthayda i makthabzabnoyto, u dmagle cali hiyoyuthayda i şerşoyto.