28/03/2021

Gabe folitiqoye dathrawotho frişe dı britho mahwelın u snodathe li HDP

Mşale du gabo Demoqratoyo da Came, laqın qoyume u hadome d’gabe frişe du parlamento d’Urifi.

 Ba droşe dhawın, a mşale d’HDP mahkelın da dacwat dıftihi mqabıl dıthe, gıdmşarın 24 bu yarho d’Nison. Me gabo hreno mawdıc, gabe folitiqoye d’athrawotho frişe dı britho, mahwelın u snodathe li HDP.

U malolo di sictho da esore baroye di HDP Hişyar Özsoy, laqi a mathlone du Ğrob Semoloyo dkıtyo bu parlamento d’Urifi wu rişonayde Martin Schirdewan. Bi ytawtathe u mşalo bi HDP mahkele cala dacwat dftihi mqabıl du gabayde udu bethdino mqabıl dıthe, gıdmşare bu yarho dıbqamuthayna

Özsoy mawdacle’ste di dacwathe mqabıl d’HDP, dacwa hreto d’AKP’yo leşan dfoyış dawro hreno bıthır ma guboye dgımisomi b’Turkiya. Bıthır mi ytawtathe, mtayıb lqoyto hreto beyn da mşale d’HDP uda gabe hrene du parlamento d’Urifi u m’akade u snodathe wi awyuthathe camu gabo da came-HDP.

Camathe a gabe Semoloye wa gabe Sosyalist d’Hollanda, d’Almanya u Fransa mşadarlın egrotho l’HDP u mawdaclın u snodathe lu gabo. Ba egrotho dımşadri l’HDP mhanelın u mrodo dkobe u gabo hani ışne leşan u terkiwo di kinutho udi demoqratoyutho b’Turkiya.

Bebzabno a gabe dan athrawotho Urifoye bı qaşyutho krıhlın a zawce da mşale Turkoye dıkmaqimi i hasinutho da qoyume u kubci d’suxri HDP u maslelın a thome dımqadmi mqabıl da 2 rişone zawgoye catiqe Demirtaş u Yüksekdağ. A gabe Urifoye mawdaclın’ste, dgıtulbi ma şultonwothathe umu parlamento d’Urifi dmahti klayto qrıhto mqabıl d’Erdoğan udi şultonuthayde u leşan dmitarfın a hbişoye kulle.