16/06/2020

Ğalabe ma citotho mathkarlın u yowmo du Sayfo

Bu duxrono şatonoyo du Sayfo dhawi calu cameydan, a citotho mathkarlın u  yawmano metul dkito fusqono mi Sunedus, dmaqbıl 15 Hziron u yawmo du Sayfo du cameydan.

 Bhın ma citotho sim slawotho u bhın menaye mqadım mamle cali mıcne du Sayfo.

 Bıthır mu fusqono dmıdwolın a şutose du cameydan dıksaymi u duxrono du sayfo 15 hzirın a gabe u şutose du cameydan wa citawotho ksaymi u duxrono du sayfo bu yawmano. Adşato bi cito d’Mor Afrem d’Södertelje yawme dhuşabo abuna xuroyo Yusuf Ataş mahkele cali ulsoyutho du sayfo u dıklozım kulşato misım u duxrono da sohde du  Sayfo du cameydan.

B’Giessin a mathlone da citawotho cama kohne sımlın socurutho li qoyumto du sayfo dkıtyo Polhaim u maqımlın teşmeşto da sohde lşan dmathkıri a sohde du sayfo. B’Lebnon bi marcitho d’mor Tewofilos George Saliba sim qurubo alohoyo dilonoyo casriye laşan du sayfo du duxrono du sayfo di şato da 1915.

Lfuth i mawdconutho dmıdlan mu athro da abohotho Bethnahrin d’Suriya mathkır u sayfo ba citawotho yawme dhuşabo, bu daşto d’Ninweste sim mamle u mathkır u sayfo dhawi calu cameydan, Bi marcitho d’Almanya a citawotho maqımlın temeşyotho laşan dmathkıri u sayfo dhawi calu cameydan mi mamlaxto cuthmanoyto.

Lfuth i mawdconutho dmatilan bi marcitho d’Hollanda d’Belcika d’Fransa d’Swisra u d’Namsaste a citawotho sımlın mamle u maqımlın teşmeşyotho lu duxrono du Sayfo. Bu athro du Swed mınyono da citawotho maqımlın teşmeşyotho da sohde laşan dmathkıri u duxrono du sayfo dhawi calu cameydan.