16/12/2020

Hiw şukono di gaborutho l’Albera Çeni bu athro du Swed

Albera Çeni kıcayşo b’Södertelje du Swed u cımra 19 eşneyo, u ba yawmotho d’şafıcina mdaşno u şukono di Gaborutho di Claymutho da 2020.

Bu nuholo dcali celtho dhiw u şukonano li Albera mawdıc; Alebera gabırtoyo, cal dkobo ağuno leşan aclaymothoste dmitahwelın mkono, dmıştacın esfirreğlo bu taro da şartat dıkmitahwın la clayme.

İ Albera claymtho mu camaydan dıkcayşo cami iqarthayda bi mditho d’Södertelje du Swed. İ Albera cımra adyawma 19 eşneyo, u cal dkıtwa claymtho lo qoyathwola aftho dmıştacyo esfirreğlo, u bı cımro d’13 eşne mıştacyowa esfirreğlo bıgnune.

İ claymthathe, fsıqwola dnufqo mqabıl di frişuthathe dmisomowa u dmitamırwo; di esfirreğlo latyo leşan a claymotho, wu calathe mşakewola gudo d’ruha u ftıhwola u darbo qum kul farsufo dılo fırşono, dmıştace bi gudathe. İ Albera hawyo mdarşonitho u mdabronitho u bdela zıttır dımşajco aclaymotho dmıştacın esfirreğlo.

İ Albera huwla ağuno yarixo hol dmaqbıl u teştcınyayda u mıdla camu zabno u snodo di iqarthaydaste. Bıthır mıd mıdla duktho bu tukoso Emwothoyo d’Futbol da Forjau dıkfolıh leşan dmitaqwın a zedqe wa gade da claymotho dmıştacın esfirreğlo, mıdla yulfono di mdabronutho, leşan dqudro dımcadro a claymotho bu haqlano.

Adyawma i Albera kobo turgome ba madraşyotho u ba hudre cali şawyutho u cali ulsoyutho di mdabronutho. Cali hubo u cala fulhonani dmaşela i Albera dılo batlo, mraşhowa lu şukono di Gaborutho di Claymutho da 2020 u meqım 2 yawme, qmırla u şukonano dıfris b’tahrazto bu froshezwo du Swed.