20/05/2021

Hiw u fağro qadmoyo l’mınyono d’nacime bi qastra d’Zaxo

Bi qastra d’Zaxo bu garbiyo du Iraq, hiw u fağro qadmoyo l’mınyono d’nacime du camaydan di cito Kaldoyto d’Bobel.

Lu zawho du tehwiyo du fağro mqadşo, mıştawtafle u hasyo wa kohne di marcitho u hol 20 nacime cama yaqrothathe.

Bi qastra d’Zaxo bu garbiyo du Iraq, hew u fağro qadmoyo l’grub d’nacime mu camaydan di cito Kaldoyto d’Bobıl.

Lu zawho du tehwiyo du fağro mqadşo, mıştawtafle u hasyo wa kohne di marcitho u zıd m’20 nacime cama yaqrothaththe.

Kul şato xıd ucdo awkith bu şahro yarhonoyo d’Yuldath Aloho, a’citotho du camaydan bı Bethnahrin udkıtne bi golutho, kımtaybi a’nacime da marciyotho laşan dhowın şawye dmaydi inaqla qamayto u rozo du fağro mqadşo d’Moran Yeşuc Mşiho. Mawxa ste a’nacime meqım mıditahwelın u fağro qamoyo kmitawlaflın a’slawotho rişoye da citotho Ortodoksoye u Qatholiqoye ukmitahwelın herge cala haye d’Moran Yeşuc Mşho.

Bu taro du cyodano u ruhonoyo, mtayıb athmıl u zawho du tehwiyo du fağro mqadşo l’22 nacime mu camaydan di cito Kaldoyto d’Bobıl bi qastra d’Zaxo bu garbiyo du Iraq.

U zawhsano dımtayıb bi cito d’Yuldath Aloho, mrayşın mu hasyo di marcitho d’Zaxo di cito Kaldoyto Mor Filix Sacid Alşabi, u mıştawtaflel menyono celoyo d’kohne u mhaymne baynothaye a’yaqrotho da nacime dımqadamlın lu fağro mqadşo. A 22 nacimani meqım mıdımqadmi lu fağro qamoyo, mıştawtaflın l’zuyoho ruhonoyo bi durto di cito u mqadamlın slawotho u qole citonoye.

Ba maqıblınwotho dsimi cam hın ma nacimani, mahwelın i fsihuthaththe cal dhawın şawye dmaydi u fağro mqadşo d’Moran Yeşuc Mşiho, u mqadamlın a tawdiyothaththe lu hasyo di marcitho ula malfone dhuwalın i dawra ruhonoyto.