02/02/2020

İ aykanoyutho harayto di ekartho Diril

İ sbutho du babo udi emo du kohno di citaydan i Kaldoyto d’Stanbul, hawyo taşcitho dlayba mıfhomo. I emo u babo d’Abuna Ramzi Diril hawilın 22 yawme dkıtne mvayce u dlayto tebo cala hayathe.

İ şultonutho d’Turkiya, mahıtla u fusqono d’ghnizutho cali sbuthathe wa mamre tnoye kmıfrosi bu tbcocofroso knuşyoyo, manyo bıthre di sbuthathe me gabo kito i şıltonutho u me gabo hreno kito u gabo di PKK.

Hermez u Şmuni Diril dkıtne mi qritho du cameydan d’Mehre, 10 bu yarho dı şafıcina inaqla da hadome di iqartho mşayelın aclaye, lo hzanne bu bayto. Mu zabnawo uholucdo, layto tebo cali ctiduthathe.

U mede dıkgorış u zuhoro, qay i şultonutho d’Turkiya mahıtla u fusqono di ghnizutho cali sbuthathe’yo-kıtla tahwyotho b’idotha, aw hiya’yo bıthre du veyocathe-mınyo i sbutho latyo idicto.

Bıthır ma tebe dfrisiwo du babo wi emo du kohno di cito Kaldoyto abuna Ramzi Diril, a şutose u gabe du cameydan frıswolın buyone, wu qoyumo du cameydan bu parlamento d’Turkiya Tuma Çelik, sımle socurwotho u mşayele cali sbuthathe me qariwo elo holucdo layto tebo aclaye.

Bi mawdconutho dıkmnasina dmaydina mi iqartho’ste lıkudci mede ğalabe, aw dkibın dobın bi sbuthathe. Hınne’ste kınutri u kımşayli ba darbone dkudci.