06/04/2020

İ eqartho d’Diril fayişo ruha bu kroxo dcalu babathe

Bu zabno dıbritho ub’Turkiya kulnoşe kmıftakır bu kewo di Corona i eqartho du kohno di citeydan i kaldayto abuna Hermez Diril kımdawım, bu kroxo dcalu babathe, u be bzabno a ftakare gbırmi manyo bıthre di sbuthathe.

Bıthır mıd mqafyowa i emathe hedor du nahro dkıtwe qariwo li qritho dı hoyınwa eba Mahre i eqartho zıttır zayidi a ğamathe.

İ sbuthathe di eqartho du kohno di cito Kaldoyto hawyo sbutho  dıgtıryo kulnoşe dhowele otho d’şuwolo man kito bıthre di sbuthathe, u qay i şıltonutho lı kobe yuqro u lık mcaqbo i sbuthathe me qariwo.

Bıthır  mıd mqafyo i mnohto Şmuni Diril bıthır mu mawteyda bzabno yarixo cal femo du nahro trela otho d’şuwolo bmehe di iqartho u d’ğalabe noşe hrene.

Bi sbuthathe i eqartho fayişo lruha ksaymo u kroxo dcalu babathe Hermız Diril dılayto tebo ma hayeyde mu zabno dımwayci me 11 bu yarho du ha di şatathe da 2020.

Me gabo hreno u mede mahişono dkito dımqafyo i bathzawgo d’Hermez Diril Şmuni Diril qariwo lu bayto u hiya me zabno yarixo mıthtowa. Hathe ktıryo kewo d’lebo zıttır si eqartho, u ktıryo ftakar manyo bıthre di sbuthathe mın abıc mi iqarthathe, u be bzabno ucdo dımqadamlın a cede i eqartho d’be Diril gıdcıbro la cede bu kroxo dcalu babathe wu ğame du mawto di emathe.

Bi sbuthathe u mede dıkgorış u zuhoro qay i şıltonutho law kobo yasifutho lu kroxo dcalu babo du kohno Hermez Diril u trelın iqartho lruha dı kurxi calu farsufano dhawile qariwo lı 80 yawmotho mwayco.