02/06/2021

İ goşuşutho d’Amerika dsımla cal thume d’Urifi sımla zmomo bu tboco froso emwothoyo

I sbutho da thome di goşuşutho dsımla Amerika cal athrawotho d’Urifi, xlıqla zmomo bu tboco froso Emwothoyo.

Calathe i mşalonitho du tboco froso du Qusro Heworo Karine Jean-Pierre huwla maqırhonutho u m’akadla, d’Woşington hadırtoyo dfulho cama bnayqyomo leşan dmitahwe funoyo la thomani.

Karine Jean-Pierre huwla athmıl maqırhonutho lu tbocofroso mu Qusro Heworo cali sbutho da thome di goşuşutho u mawdacla, d’Amerika gıdfulho caman athrawotho Urifoye ucama bnayqyomo kulle, leşan dmitahwe funoyo u dmisafe u şwolano-d’xlıqle ba yawmothani hfuxye qaşye me Urifi mqabıl d’Amerika.

İ mşalonitho du tbocofroso du Qusro Heworo Jean-Pierre mırla; Ahna hadirena dobina funoyo lkull şwolo dgımiqadım bi sbutho du taşroro dfrısla Danmark u dımdace dsımlan goşuşutho cal rişone dan athrawotho frişe d’Urifi.

Yawme d’Huşabo frıswole u frosqolo d’Danmark udğer dafe frişe du tbocofroso d’Urifi mawdconwotho u mırwolın, du şutoso di mşaynutho athronoyto d’Amerika-NSA malımle mamle, egrotho u message ğnize ma qablowiye du nawlo dkıtne tahte da maye. A fulhonani simi ma 2012 uhola 2014 leşan dmisım guşuşotho cal folitiqore d’Almanya, du Swed, d’Norweç u d’Fransa.

Mawdıcste da fulhonani d’NSA simiwo bıthır mıd Edward Snowden maglewole cal tahwiyotho ğnize d’Amerika. Gawonoyith ba tahwiyothani kmitawdıc’ste, d’Amerika kısaymo goşuşutho cala bnaymothoyayda uğer athrawotho u kımsanto u telefon di rişathwazire d’Almanya Angela Merkel. Calathe Almanya u Fransa tlıbe fuşoqe qrihe bi sbuthathe me Amerika.

Check Also

U şutoso d’Olaf Taw frısle buyono lu ray gawonoyo du camaydan

U şutoso d’Olaf Taw bu buyono dfrısle adyawma lu ray gawonoyo du camaydan, mawdacle dhın m…