04/04/2021

İ Mdabronutho yothoyto du garbyo udu madınho d’Suriya mcayadla u camaydan wa Mşihoye

İ Mdabronutho yothoyto du garbyo udu madınho d’Suriya, mcayadla u camaydan wa Mşihoye hrene dıkhoyın bu qlimo, bu cedo di Qyamto d’Moran Yeşuc Mşiho.

 Bebzabno i Mdabronutho yothoyto, sımla’ste adyawma iclan u cedano-yawmo du bıtlono.

Bi egartho dıfrısla athmıl i Mdabronutho yothoyto du garbyo udu madınho d’Suriya, mcayadla an abne du camaydan dıkmcaydi adyawma u cedo di Qyamto lfuth u surgodo d’Ğriğoriyos uda Mşihoye hrene dıkhoyın bu qlimo.

Bi egarthathe i Mdabronutho yothoyto’ste mawdacla, dfsıqla dımbayno u yawmano du cedo, xıd yawmo du bıtlono bu qlimo kule. Calathe adyawma, a şutose wa dairat ruşmoye dkıtne masre bi Mdabronutho yothoyto kulle sxire’wın.

İ Mdabronutho yothoyto mırla bi egarthayda; Mbayın u yawmano du cedo-xıd yawmo ruşmoyo la dairat kulle dkıtne masre bi Mdabronutho yothoyto jğer me hın şutose, dıklozım dımdawmi ba fulhonathe. Bu şıkılano’ste, kınutrina da gabe kulle, dımtabqi u fusqonano du bıtlono.

Check Also

A gabe u tukose komonist u semoloye mawdelın bu Sayfo da 1915

A gabe  u tukose  komonist baynothemwothoye frıslın maqırhonutho dıkmawdin bu sayfo du cam…