03/06/2020

İ şultonutho d’Suriya maklela u mahwo şqolo cami şırke d’Siryatel

U qatro dkito bayn u rişono di şıltonutho d’Suriya wu abro du holo Rami Maxluf kımdawım.

 Bu fusqono dmıdla işıltonutho maklele ufsoso di şirke d’Syriatel dkıtyo d’Rami Maxluf

Xıd kıtyo idico hani zabno kito mwatyutho u thome bayn lu catiro Rami Maxluf u li şıltonutho du athro d’Suriya.

Ucdo işıltonutho mawdacla dmıdla fusqono dımakılyo itagorutho dkıtla i şırke d’Syriatel dkıtyo hıdo ma şırak rabe d’Rami Maxluf.

İ şirkathe dkıtla 11 mılyune hadome da telefone u ba casroalfowat dı cawode makılyo mu şutoso dkobe u fsoso di tagorutho da şırak du athro hul zabno dmitahwe xabro.

Bi maqırhonutho dıfrısle u şutoso mawdacle dmaklelın u mahwo u şqolo dcami şirke hol dobın mawdconutho hathto bi sbuthathe.

Me gabo hreno bi mawdconutho dhule Rami Maxluf bi sbuthathe komır mede magıhxonoyo u mede dkowe metul i şırkathe qulnaqqa huyowa mcawnonitho l’ğalabe farsufe u şutose noşoye.

Check Also

İ sictho du hulmono di mdabronutho yothoyto hula mawduconutho rwıhto calu kewo di Corona

Tmınyo farsufe mayithi mi celtho du virus d’Corona, u zıd me 500 hrene tafilın u kewo ba f…