11/06/2021

İ şultonutho du Swed sxırla tarte madraşyotho da maşılmone bi mdito d’Örebro

İ daira Swedoyto dıkmtahqıbo a madraşyotho du athro, sxırla tarte madraşyotho da Mşılmone bi mdito d’Örebro.

A madraşyothani dkıtne cayıd d’al Azhar, sxiri cal dmawdıc da yolufe kmitahwelın yulfono radikal udha ma mşale da madraşyothani azzewo l’Suriya leşan dmıştawtıf cama marhıbone.

A madraşyotho d’al Azhar dkıtne b’Vivalla ubı Mellringe d’Örebro du Swed, sxiri bıthır mu fusqono dmıdla i daira du tehqobo da madraşyotho-Skolinspektionen dgurşo i aftho dkıtle u waqıf d’al Azhar dımdabır madraşto. Bi maqırhonutho dfrısla i daira mawdacla, dhzela bsirwotho jıddi bi mşalutho ubi mdabronutho da madraşyothani.

İ daira Swedoyto mawdacla’ste dmıdlın u fusqonano, cal dsımwo şuhlofe bu nomuso esonoyo bi harayto da 2018 ubu şuhlofano, kıtla i daira zedqo dsaymo buhone calu momuno ucali mdabronutho da madraşyotho u mıqa kibın dmaşın a fulhonathe bşıkıl triwo u lfuth a prensibe du Swed.

Bebzabno i daira mawdacla dmatila mawdconwotho cal farsufo d’dacır ucdo me Suriya u dımnaqe li mdabronutho di madraşto. Lfuth a hayle di mşaynutho du Swed Sepo, u farsufano azzewo l’Suriya leşan dmıştawtıf cama marhıbone u bıthır mu dcorayde lu Swed, heş kısonıd i Maşılmonutho tuhmonoyto u kıtle esore cam ğer Maşılmone qaşye.

Sepo mawdacle’ste du waqıfano d’al Azhar b’Örebro, ba fulhone dıkmaşe kobe yulfono tuhmonoyo qaşyo la tloye. Katarina Arkehag dkıtyo mşalonitho dcala madraşyotho b’Örebro m’akadla dgımcaqbi i sbutho du waqıfano bnişo dmisfe u şwolo du yulfono da 177 yolufe dkızzın ba madraşyothani da Maşılmone.

Check Also

U şutoso d’Olaf Taw frısle buyono lu ray gawonoyo du camaydan

U şutoso d’Olaf Taw bu buyono dfrısle adyawma lu ray gawonoyo du camaydan, mawdacle dhın m…