29/06/2021

İ tarmitho di mlahmonutho du kenşo mkamela a fulhoneyda bu daşto d’Ninwe

İ tarmitho dmabdewola meqım şato laşan i mlahmonutho du kenşo di daşto d’Ninwe, mkamela a’fulhonayda.

Bi tarmithathe hiwıste duroşe li claymutho ula rişone du kenşo cal aydarbo kibın dımdabri ud’şorın a’krize dkibe bu dactid dnıfqi liholo.

U qentrun Iraqoyo da bazare udi mdabronutho da krize, mafıtla la haye tarmitho ba fenyotho dı Tellısqof, d’Bağdede ud’Alşexan bi daşto d’Ninwe, bnişo dmitaqwiyo i mlahmonutho kenşoyto bayn da came dıkhoyın ba fenyothani. i tarmithathe simo bi methcadronutho di şırke da sisteme di mdabronutho emwothoyto d’MSİ.

İ tarmithathe bu yarho d’İyor i şato dşaficina mşarewola bu darbo du Zoom du nawlo, u 17 bu yarhano kamilo bu feroqo da sohıdwotho cala mıştawtfone.

Bi tarmithathe kıtwo duroşo u hfitwotho mşahılfe, baynothaye grub d’rişone du kenşo udi claymutho hew elaye duroşe d’tlotho maşıqle cali sbutho da bazare udi mdabronutho da krize uda şuhlofe dkowın b’gawıd du kenşo, bnişo dhowe la rişone kenşoye uli claymutho mhirwotho u idcatho dqıdri d’şorın a’krize dkito awste dkibın bu dactid dnıfqi liholo.

Camgabıdathe, i claymutho bi tarmithathe mıştawtafla l’insiyative kenşoye, dkıtlın u nişo dmitaqwiyo i ruho di mlahmonutho kenşoyto ba fenyotho dı Tellsıqof, Bağdede u Alşexan.

Bayn da insiyativani, kıtwo u hethotho d’ganotho parkat dıklaymi ebaye a’comure di duktho, rşomo u mosiqi dıkmaqwın i ruho di şawtofutho mkanaşto bayn da came di daşto d’Ninwe.