12/03/2020

İ wazirutho di baroyutho d’Amerika bu taşroro dıfrısla sımla sturyo Turkiya bi sbutho d’cala zedqe noşoye

İ wazirutho di baroyutho d’Amerika xıd kul şato adşatoste frısla u buyono dıkfırso b’haq da athrawotho dıbritho bi sbutho da zedqe noşoye.

Bu taşrorano kmitahwe darbo lu dyoşo da zedqe noşoye dıksaymo i şıltonutho d’Turkiya.

Bu taşrorano dıkmitahwe darbo la dyoşe da zıdqe noşoye dkito b’Turkiya b’72 fothotho dı mitahke a dyoşe kule.

Bu taşrorano kmıkle calu dyoşo di hirutho du maftahfemo, u ba zeqde da qalilotho dıghoyın bu athro dı Turkiya.

Bu taşrorano dıfris mu waziro di baroyutho d’Amerika Mike Pompeo mahıtle u dyoşo da zedqe noşoye dhawın b’Turkiya u hın mane hanine. Hkomo dlo bethdino kino, mawte ba hbuşye dıkgurşi u zuhoro dkibın howın qatle mtakse, htofe dı bnaynoşo, taşniqe mşahılfe, msoke lo kine u qonunoye, bi xasra du maftahfemo hboso, tenqiso di hirutho dultomo da bnaynoşo cam hdode, a rdufye dkowın cala neşe wa noşe sdumoye.

Cam gabe dani kito u hboso dkowe cala bnaynoşo wa qalilotho tawdithoye, u hiyoyuthoye  dı latlın maftahfemo dımbayni ruhaye wi hiyoyuthathe.

Be bzabno i şıltonutho lıksaymo buhone u buqore cala hawbe dıksaymi a haylawotho di mşaynutho mqabıl da bnaynoşo.

Bu taşrorano dkito ğalabe nuqtotho da zedqe noşoye dıkmidoşi bu athro d’Turkiya kmahwe Turkiya bi sbuthathe kdocro laxalf u lı kıza lafqıdam.