03/07/2020

İmğaltho Foreign Policy sımla sturyo Erdoğan cali sbutho di cito d’Ayasofya

İ mğaltho Amerikoyto d’ Foreign Policy mawdacla, du rişqutno d’Turkiya Recep Tayip Erdoğan, kımnase dlohe u cuhdono Mşihoyo bu athro, leşan zoxutho folitiqoyto.

 Me gabo hreno, Emwotho Mhaydotho tlıbla mi şultonutho d’Turkiya, dmaqimo u thomo di marhıbonutho mcal 11 fasrufe hfite, dıkfulhi bu haqlo da zedqe noşoye b’Turkiya.

 İ mğaltho Amerikoyto Foreign Policy bu taşroro dıfrısla lu tbocofroso, mırla; U shofo di yortutho Turkoyto Ortodoksoyto u Maşılmonitho xıdu mede dıkmnasele ucdo u rişqutno d’Turkiya Erdoğan dkobıc dımşahlıf i cito d’Aya Sofia l’masığdo, u medano gıdhowe dharbo la gawne tawdithoye mşahılfe ulu şbuqyo bgawe du athro.

Lfuth u taşroro di mğaltho, Erdoğan qulnaqla kımawdıc dkobıc dımşahlıf i cito d’Aya Sofia li aykanoyuthayda dmeqım xıd masığdo, cal du medano mawthronoyo ele ba guboye dıgmisomi. İ mğaltho mırla; Leşan Erdoğan i zoxutho folitiqoyto mede dlıkmitacımso i cayno macleyo, u mawxaste dothe dmişahılfo Aya Sofia l’masığdo, gıdhowe u medano dawse remzonoyto rabtho l’Erdoğan dmaqwe i mothonoyuthayde i tawdithoyto b’Turkiya. Elo u zmomo dgıdhowe mi sbuthathe gıdmacjız u gabo hreno, beynothaye i qalilutho Mşihoyto du athro uba mılyune Mşihoye hrene ban athrawotho mşahılfe dıbritho.

Lfuth Foreign Policy, Erdoğan kımnase dımşahlıf Aya Sofia l’masığdo cal di camoyutho du gabayde hani 2 eşne nafilo, mi celtho di aykanoyutho haruwto du momuno, mu fasad, umu cnufyo du rejim d’qaşi ğalabe. Me gabo hreno, i mşalonitho dilonoyto Emwothoyto dkımcaqbo i aykanoyutho da farsufe dkımdafci a zedqe noşoye Mari Loler, tlıbla mi şultonutho d’Ankara dmaqimo athome di marhıbonutho mcal 11 farsufe dkımdafci a zedqe noşoye b’Turkiya.

Loler dmahwelaste ilo thnihuthayda cali aykanoyutho da farsufani; beynothaye a 2 mdabrone catiqe du tukoso du şbuqyo Emwothoyo b’Turkiya, wa 11 farsufe thimoye kibe dothe mıhkomi l’15 eşne hbuşyo. Holucdo kito ban alfayo dıhfite ba hbuşye d’Turkiya dımsıkiwo ban eşne haroyani, bu taro di kampanya du msoko dmabdewola Ankara mqabıl da saqıbloye d’Erdoğan.