15/02/2021

İnaqla qameyto mnaqe hıdo athto li rişonutho du tukoso tibeloyo di tagorutho

Mnaqe hıdo athto i naqla qamayto li rişonutho du tukoso tibeloyo di tagorutho.

 İ wazirto du momuno dmeqım di şultonutho d’Nijirya Neguzi Okonjo hawyo i athto qamayto dıbritho dıkmitahwela i wolithathe.

 Bıthır mıdşafıc zıd m’ışto yarhe cali isticfa dımqadmowole u rişono du tukoso tibeloyo di tagorutho, ucdo mte l’awyutho u mnaqyo i wazirto du momuno dmeqım di şultonutho d’Nijirya Neguzi Okonjo rişonitho hathto lu tukosano.

İ celtho di xalyutho dhawyo l’zabno yarixo bu neqoyo d’rişono hatho lu tukoso tibeloyo di tagorutho, ilo awyutho dkıtwo bayn da n’athrawotho hadome du tukosoyo, imi celtho di klayto dkıtwola i mdabronutho Amerikoyto dmeqım ucal di lohitho da mraşhe manqıso m’tmınyo mraşhe l’balhude tre farsufe.

Neguzi Okonjo dcımra 66 ışne, yadıcthonitho bu haqlo du quyomo emwothoyo, ucamgabıd di ğensoyutho d’Nijirya kıtla ste hreto Amerikoyto. Qayıthwola sohdutho mi bethsawbo Amerikoyto d’Harfard, u ferco du yulfono momunoyo, u qyıthwola i ğensoyutho Amerikoyto bıthır mdıflıhla l’ışne yarixe bu athrano.

Okonjo flıhwola xıd wazirto di baroyutho udu momuno bu athrayda u şerşoyo d’Nijirya, u mnaqyıwa mdabronitho gawonoyto lu bank emwothoyo.

Ucdoste, Okonjo rişonitho du mawtbo du koalisyon tibeloyo da vaxine, dkıtle u nişo dmaqwe i hasinutho du hulmono ba n’athrawotho faqire dıbritho. W’ucdo kmıştawtıfo li mdabronutho du kunoşo d’Kovaks da vaxine, bnişo dhowe şawyutho bu feroqo du vaxin d’Covid-19.