09/09/2020

Kardinal Baroli mowdacle Lebnon kıtle mabco me hatho dqoyım

U notarrozo du athro du Vatikan Kardinal Pietro Parolin, shıdle cali hzayto dhawile cali aykanoyutho d’Lebnon bıthır mu furqoco du lmino d’Bayrut.

 Kardinal Barolin bi maqırhonutho dhule lu tboco froso, mawdacle dırğışle bı mahişonutho rabtho bi socuruthayde li mditho d’Bayrut, elo bcayni zabno hzele dkito mabco sa Lebnonoye dqaymi cali rağlo mehatho.

U ajans da tebe Qatholiqoye d’Zenit wu ajans da tebe İtaloye d’Ansa sımlın maqıblonutho camu notarrozo du athro du Vatikan kardinal Petro Barolin, bnişo dkolın cali hzayto dhawile cali aykanoyutho d’Lebnon bıthır mi socurutho dsımwole meqım kımo yawme li mditho d’Bayrut.

Calu şuwolo mınyo dıtrele acle u tathir rabo dkulle bi socuruthyade l’Bayrut, kardinal Barolin mırle; İ socuruthaydi ğalabe mathronithowa. Kito tarte nuqze dıklozım dmıkle aclaye. Bi qamayto u shofo rabo dhawi. Bi netije hawi furqoco u lıkdacno ida dkıtyo furqoco du nukler aw lo. Mawdıc eli du yamo blıcle u haylo rabo dkıtwole u furqoco, elo naqla hreto u husrono dhawi ğalabe raboyo. Kobacno harkeste dkoleno calu sukolo du teşniqo udi casqutho dhızyoli ba lqoyotho dhawiwoli cama yaqrotho da debhe. Kıtwo hıdo athto dımvayacwola tlotho farsufe mi iqarthayda dkıtwın ma falohe du tetfiyo di nuro. İ nuqazto trayonitho dkobacno dmıjğalno acla dıhzeli dkito mabco rabo dmişare mehatho u d’qoyım Lebnon naqla hreto cal rağle b’zabno msarhıbo. Harke kibi domarno dırğışli bu sukolo di mahişonutho mınyo, u bebzabno mdamarno cal du haşano athi b’zabno dıkcoyış ebe Lebnon b’qetre rabe. Elo fahımnoste dkito mabco U sebyono qawyo dmişare mehatho. Ucamgabıdathe u mede dmafsahleli dıhzeli i cito dkıtyo qaruto mu camo.