03/10/2021

Kıthiw mimartho cali hılto Rihane aydarbo b’gaborutho sımla zabno yarixo i mgabyutho di qritho d’Midin

Hılto Rihane Jıbbo hayowa i athto dımşahlafwola i hzayto catımto dkıtwo cali athto Suryoyto b’Turabdin.

Bi mimartho dkthule Yusuf Sağ bi sfaryawmo d’İdil Haber, kımahke cali hılto Rihane aydarbo b’gaborutho sımla zabno yarixo i mgabyutho di qritho d’Midin.

U kothubo Yusuf Sağ dımahıtle ışme di mimarthayde; İ athto qwitho dımşahlafla u mazlo du makthabzabno d’Turabdin’ kımahke cali mnohto hılto Rihane dsımla mgabyutho zabno yarixo bi qritho d’Midin. İ hılto Rihane Jıbbo mawldowa ban 1900 mi iqartho dbe Raşşo-dmidoco’wa i iqartho da osawotho dbu zabnwo. İ iqarthathe saymowa samone mşahılfe ma gelone dkıtwo bu qlimo.

İ hılto Rihane dkıtwa bi qumtho şafırto-hawyo i kalo di iqartho dbe Jıbbo, dkıtwa hdo ma yaqrotho idice d’Midin wi rişonitho di qritho bu zabnawo. Bıthır mu zwoğeyda dcam Caman Jıbbo u dkowelın 3 abne u hdo bartho, u barzawgaydo kmıqtıl mi şarbtho da Ağawin d’Domani dkıtwın a ağawin di qritho.

Bıthır mu qatlano a rişone d’Midın, kmaydi fusqono dobın i mgabyutho di qritho li hılto Rihane ban 1935. Sağ bi mimarthayde, kımahke cala şartat casqe du zabnawo ucali hzayto cıqto dkıtwo cala neşe, mawxa’ste bi mimartho kımwasıf i klayto gabırto dmahwela i mgabayto Rihane b’Midin mi şato da 1936 holam 1965.

İ hılto Rihane d’udcowa 3 leşone-Suryoyo Kurdoyo u Turkoyo kull naqla nıfqowa mqabıl da hçome dmisomiwo cal Midın ubu zabnawo di mgabyutho dkıtwa magon, hiya saymo’wa i mdabronutho di iqartho u bebzabno i mgabyutho di qritho. Hiyawa dızawo b’qamuthe da Mıdhoye la dayirat di şultonutho u dmişayalwo mena i aykanoyutho di qritho.

Yusuf Sag bi mimarthayde kımahke b’rwihutho cali klayto dhawila i mgabayto d’Midin u komır; Bu makthabzabno, kull naqla kmitahke cala gaborutho dsımlın a gabre elo i mgabayto Rihane bi klaytayda, mahwela dlo belhude a gabre kibın dsaymi gaborutho elo a neşe’ste kibın u mawxa mahıtle ışme di mimartheyde; Athto qwitho dımşahlafla u mazlo du makthabzabno d’Turabdin.