17/03/2020

Kmibıc dmişakıl şıltonutho hathto bu Iraq laşan dmitaqimo i mwatyutho folitiqoyto

Hiw teklif lu qoyumo Cadnan Alzarfi dımşakıl i şultonutho hathto du Iraq bı zabno d’30 yawme, bnişo dmitaqimo i mwatyutho folitiqoyto dhani yarhe kımdawmo bu Iraq.

 Alzarfi dkıtyo ma Maşılmone Şica d’Alnajaf, kımrayşın u koalisyon d’Alnasır bu parlamento d’Boğdod dkıtyo u rişwazire catiqo Haydar Alcibadi hadomo ebe.

 U rişqutno du Iraq Barham Salıh hule adyawma teklif lu hiğmuno catiqo d’Alnajaf Cadnan Alzarfi dımşakıl i şultonutho Iraqoyto hathto. Lfuth u ajans ruşmoyo da tebe du Iraq, u teklif d’Alzarfi athi luhwoyo bıthır mıd isictho şbicoyto dıkmişaklo ma şowce koalisyone rabe da Maşılmone Şica b’gawıd du parlamento, lıqadiro dmakışro udmıtyo l’awyutho cal mraşho mhaydo dımşakıl i şultonutho du Iraq.

U rişono du koalisyon d’Sayirun Nabil Altarfi, bu buyono dıfrısle athmıl mawdacle di sictho şbicoyto lımatyo l’awyutho bi sbutho du mraşho li wolitho d’rişwazire hatho mdarbıd di şultonutho dmıstacfela mi wolithayda, u mawxaste i sictho sımla qroyto lu rişqutno Barham Salıh d’obe teklif l’farsufo dımşakıl i şultonutho hathto du Iraq lfuth a’qonune du nomuso esonoyo.

U teklif d’Alzarfi athiste luhwoyo bıthır mıd u mraşho dmeqım mene Muhammad Tawfiq Callawi grışwo mu şekolo di şultonutho bu şuroyo du yarhano d’Othır, u tlıbwole mu camo dımdawım u hbosayde bu darbo da tagılyotho mşayne, bnişo dlımvayıc a’debhe dhawile laşan i hirutho wu neshono.

Cadnan Alzarfi kıtle sohdutho mi bethsawbo d’Alkufa di Şarica, ukıtwele mşalutho ba şultınwotho dıkfixi calu Iraq mi şato da 2003 bıthır mu tedriyo du rejim catiqo d’Saddam Husayn. Alzarfi kımrayşın ucdo u koalisyon d’Alnasır bu parlamento d’Boğdod dkıtyo u rişwazire dmeqım Haydar Alcibadi hadomo ebe.