24/02/2020

Leyla Latte sımla qroyto li şultonutho Lubnonoyto dımbayno u Suryoyo xıd leşono athronoyo

I mcadronitho du rişono du gabo du Huyodo Suryoyo Tibeloyo d’USUP mgabyonitho Layla Latte, mawdacla du leczo Lebnonoyo kımmathıl ha ma lecze camonoye du leşono Suryoyo kıthobonoyo. Latte bi maqıblonutho dsimo acma bu froshezwo d’Lebnon, sımla qroyto li şultonutho ulu camo Lebnonoyo dımbayni u Suryoyo xıd leşono athronoyo cal d’kımgaşım i hiyoyutho umthoyto u mdinoyto d’Lebnon.

Bi ohnutho du yawmo tibeloyo du leşono emhoyo, u froshezwo Lebnonoyo d’MTV sımle maqıblonutho cami mcadronitho du rişono du gabo du Huyodo Suryoyo Tibeloyo d’USUP mgabyonitho Layla Latte.

I mqadmonitho di tahrazto mşayela Latte u mırla “bu yawmo tibeloyo du leşono emhoyo, mın kımmathıl elex u yawmano”?. Bu funoyo dhula Latte mırla “krıhmono bi cohnuthathe dımşadrono egartho nacımto. İ naqla dkımmina u cedo du leşono emhoyo, ucal dkıtyo i tahraztaydan dadyawma marduthoyto, ahna kımmina du leczo Lebnonoyo dıkmimalıl ele leczo camonoyo du leşono Suryoyo kthobonoyo, ulatyo xıd ğalabe dıkmıftakri du leczo Lebnonoyo leczo camonoyo du leşono Caraboyo”.

Callathe, i mgabyonitho Latte sımla qroyto li şultonutho d’Lebnon udilonoyith lu camo Lebnonoyo, dımşare dımhalıq dawse udmoyıd li ido u leşono Suryoyo xıd leşono athronoyo druhe, laşan dkul barmothoyo Lebnonoyo dıdodıc di naqla dıkmıjğıl Lebnonoyo kmıjğıl u leczo camonoyo du leşono Suryoyo dkıtyo mtacmo bu leşono araboyo.