27/06/2020

Mjarıh 6 farsufe buhjomo d’Glasgow

Bıhjomo dsim bi skino b’Glosgow d’Skotja, mjarıh 6 farsufe u baroyo nqili la bethkrihe leşan u tedawi.

 Bi mudaxala dsımle u polis, qtile u hayobo bi duktho. U poliste, lıkımfaşıq u hjomano, xıd camlo marhıbono.

 Lfuth i mawdconutho dhuwle u polis di mditho rabtho d’Skotja Glasgow, farsufo dkıtwo bide skino hjımle calu camo şafoco dkıtwe qariwo l’hotel, dsamwo baytoyutho la galwoye. Bu hjomano, mjarahle u hayobo 6 farsufe; beynothaye polis dınqili baroyo li bethkrihe di mditho.

 Beyn da marheste kito 2 clayme dkıtwın 17 u 18 eşne. Bu şuroyo mawdacwo, d’2 farsufe qtili elo u polis bıthır makadle, dbelhude u hayobo qtil bi mudaxala dsımle u polis. Uhjomanoste, lo mahıt bu taro da hjome marhıbone.

 Bıthır mu hjomanoste, mıdle u polis u duyoqo di aykanoyutho di duktho leşan dımakıd dlaw fayış qento. I rişathwazire Nicola Sturgeon frısla egartho bu Twitter u tlıbla hulmono tobo la mjarhe kulle u mhanela a powelıs du athro.