13/10/2020

Mor Afrem Trayono mıstaqbele u Rişızgado d’Pakistan b’Darmsuq

İ qadişutho du fatıryarxo di cito Suryoyto Ortodoksoyto Mor İğnatiyos Afrem Trayono, mıstaqbele bu qentrunayde u fatıryarxoyo bi Mcartho d’Saydnaya, u rişızgado d’Pakistan bı Darımsuq rabhaylawotho Sacid Muhammad Xan.

 Bi ytawtathe dıdrişo eba i aykanoyutho mahişonitho d’Suriya, grişıste u zuhoro cali methcadronutho dkiba dhuyo bayn di bethsawbo fatıryarxoyto d’Antiyuxiya wi madraşto Pakistanoyto emwothoyto bı Darımsuq.

 U rişızgado d’Pakistan dkıtyo bu athro d’Suriya rabhaylawotho Sacid Muhammad Xan, bi socurutho dsımle lumıhreno cami taşdartayde lu qentrun fatıryarxoyo di cito Suryoyto Ortodoksoyto bi Mcartho d’Saydnaya hedor Darmsuq, mıstaqbıl mi qadişutho du fatıryarxo Mor İğnatiyos Afrem Trayono bi mıştawtfonutho d’menyono dı hsayo, kohne u dayroye.

İ taşdarto du rişızgado kmişaklowa me menyono ma malfone u mdabrone di mdarşato Pakistanoyto emwothoyo dkıtyo bı Darımsuq.

Bi ytawtathe, i qadişuthayde wu rişızgado mahkelın calu makthabzabno d’Pakistan u d’Suriya, dilonoyith i methcadronutho dkito bayn da tıre athrawotho bu haqlo yulfonoyo u marduthoyo.

Camgabıdathe, Mor Afrem Trayono mahkele calu kriz dımatharle calu camo d’Suriya bi netije da tedbire dmahti calu athro. Megabo hreno, u rişızgado Xan bu mamlo dsımle makadle du athro d’Pakistan ksonıd u camo d’Suriya, u kımqadamle lfuth amkonayde mcadrınwotho b’haqle mşahılfe. Bebzabno, Mor Afrem Trayono mıdle mawdconutho mi taşdarto du rişızgado calu darğo celoyo du yulfono dkımqadmole i madraşto Pakistanoyto emwothoyto ma tmoniyat du dowro dşaficina la yolufe d’Suriya.

Bıthır mathe, u rişızgado Xan karıx ba ferce u qeloyotho di dayro d’Mor Afrem, u mıdle mawdconutho mu hasyo Mor Yacqub Babawi. U rişızgado zırleste i mcartho du zinoro mqadşo, u mathıbho da sohde du Sayfo wi qoyumtho du qtolğenso da Suryoye du Sayfo dkıtne bi dayro. Bıthır mdımkamele u kroxayde, u rişzıgado Xan zırle i bethsawbo d’Antiyuxiya u mıdle mawdconutho cala yulfonayda u mahwele sabro dhowe methcadronutho bayna u bayn di madraşto Pakistanoyto emwothoyto dkıtyo bı Darımsuq.

Check Also

İ sictho du hulmono di mdabronutho yothoyto hula mawduconutho rwıhto calu kewo di Corona

Tmınyo farsufe mayithi mi celtho du virus d’Corona, u zıd me 500 hrene tafilın u kewo ba f…