09/03/2023

Mor Luis Rofael I.Sako: “Dmişatıs wazirutho du şbuqyo bu Iraq”

BOĞDOD – U fatıryarkho di cito Kaldoyto Mor Luwis Rofael Qadmoyo Sako, bu buyono dı frısle lu tbocofroso, mawdacle di aykanoyutho dkito adyawma bu Iraq kmagılyo di tuhmonoyutho lo bılhude bu haqlo tawdithoyo, elo b’haqle hreneyo u mırle; Kito adyawma bu Iraq i zıhniye dhowe camo cleytır me camo hreno, tawditho cleytır me hreto, u mathhab cleytır me hreno. U medano khlıqle qale u mwatyutho, u mşahlıf ğalabe naqlat l’cnufyo u l’dılmiye, me darbe du froso di mardutho da haye, du şlomo, di methfathonutho, di awyutho udu teqbilo du mqabıl.   

Bebzabno, Mor Luis Sako mawdacle dlaybe dmıbne athro qawyo dlo mıkle cali mardutho du şbuqyo, di hubo udu iqoro u mırle; Hın ma athrawotho Caraboye khıda İmarat Caraboye Mhayde mbayanlın wazirutho du şbuqyo. Qay u Iraq lıksoyım u medano. U Iraq rahıq mu yulfono, mıftakeru kito ucdo 12 mılyune dkıtne analfabet.  

Camgabıdathe, Mor Luis Sako mawdacle di tawditho wujdan u hayeyo, ulatyo ale leşan u cnufyo wi frişutho, tlıble ma rişone tawdithoye dımqafın darbo, dmaqimi u mamlo di frişutho, di tuhmonoyutho udi bceldbobutho, u dmahırmile udfırsi me darbe i mardutho du şlomo udi ahutho. Bu huthomo du buyonayde, u fatıryarkho di cito Kaldoyto sımle qroyto dmitahırgi a prensibe wa timoyotho di cyeşe mşawtafto ba şbile yulfonoye da madraşyotho.