26/07/2020

Mqafe xutmo dkıtyo catiqo 2700 ışne b’Urışlem

Mqafe xutmo d’2700 eşne catiqo bi mditho d’Urışlem. U xutmano kmagle calu şıkıl da fulhone dıkmaşyowa i mdabronutho du zabnawo dilonoyith bi sbutho du teltimo du madatho.

 Me gabo hreno İtalya, madcarla falqo d’athar lu Iraq dkıtyo 5 alfo eşne catiqo.

Beyn 940 uhol 586 meqım me Mşiho, kıtwo i Malkutho da Yudoye dkıtwa hedor Urışlem wu tayımno da dukotho d’Dıffa i Macırboyto d’adyawma u acmaye a dukotho dkıtne qariwe lu yamo.

A dukothaniste, tahte di mdabronutho du malko Bıbloyo Nabuqadnassar da II’we. Ba hfaryotho dsimi b’Arona bu macırbo d’Urışlem, mqafelın ucdo anarkeolog xutmo dkıtyo 2.700 eşne catiqo, dıkmadıl aydarbo i mdabronutho malimowa u madatho mu camo.

Ba hfaryothani, mqafeste shifotho da bote u 120 falqe d’şarbe dıkmitıftakır dkıtwo bıgawaye ya hamro yaste zayto da zaytune. Me gabo hreno, İtalya maslamla lu Iraq falqo d’athar dıkdocır u makthabzabnayde l’5 alfo eşne meqım me Mşiho.

U falqo du atharano bı zawho ruşmoyo maslamla İtalya li rişizgadutho Iraqoyto dkıtyo bi arişkoyto Roma. U atharanoste macbarwo l’İtalya leşan dmizabın bu pazar komo, elo u polis mahıtwole ido acle meqım dmizabın.