20/03/2023

Mşarelın a hfitwotho du Nawroz b’Turkiya

Ad şato u Nawroz mcayıd bı mdinotho frişe d’Turkiya. A hfitwotho dımşarelın athmıl 19 bu yarhano ba mdinotho d’Stanbul, Ankara, Van, Mersin, adyawmaste maqitho i nuro du Nawroz ba mdinotho, Hakkari, Ağrı, Kars, Ardgahn, Karakoçan u ğer.  Mi cıltho da zulzole dhawi a hfitwotho du Newroz simi şalye u griş u zuhoro cala guboye. Wi hfitutho rabtho kmıntır dmisomo ramhıl 21 bu yarho d’Odor bi mditho d’Omid.    

I hfitutho dsimo bı Stanbul mşarela ba slogane ”şıltonutho isticfa” cam gabıd du muzoğo dkıtwe jamudo u matro mıştawtale ba olufe d’farsufe. Sim mamle me mşale u qoyume d’HDP uda gabe du gbino du tacbo udi demoqratoyutho. İ rişonutho zawgoyto di HDP Perwin Buldan bu mamlo dsımla mşalatla bahro cala guboye d’14 İyor dkıtne fırsa olsoyto, leşan a came d’Turkiya dmahwın mıqa rabene u dımşahlıfi u rejim d’AKP u MHP, u dsaymi mawlodo hatho.   

B’Ankara i hfitutho dsimo hadırla a gabe du gbino du tacbo u sim mamle u mhalıq slogane mqabıl di şultonutho, u mşalıt bahro cala mrore dcişi ba zulzole wi dawle dlo mqadamla mcadronutho lu camo xudu mede dıklozım.   

Ba hfitotho dsimi adyawmaste ba mdinotho frişe du athro, cam gabıd d’mathkıri a dıbhe da zulzole, kle dilonoyo cala guboye leşan dmişahlıfo i şultonutho d’Turkiya. 

U rişono zawgoyo dmeqım di HDP Selahattin Demirtaş’ste mşadarle egartho mu hbuşyo u qıryo lu camo. Gawonoyo la hfitwothani du nawroz hawi mıştawtıfonutho rabtho mu camo. Ba hfitwotho kulle cam gabıd di otho d’HDP mahto i otho du Gabo Yaroqo Semoloyo.