18/03/2023

Mşarelın a kampanyat da guboye d’Turkiya

TURKİYA – Adyawma ruşmoyith mabde u maşıqlo di kampanya da guboye du parlamento wa guboye di rişqutnutho d’Turkiya u ramhıl 19 bu yarhano, gıdmitahwe -hol 23 bu yarhano, aftho la folitiqore u mşale dımqaydi ruhaye la guboyani. İ kampanya da guboyani d’Turkiya gıdmdawmo hol 13 bu yarho d’İyor, u bıthır yawmo-14 bu yarho d’İyor, gıdmıftohi a nuqazyotho da sanduqe da guboye.   

En dhowe sniqutho l’maşıqlo 2 la guboye gawonoye udi rişqutnutho, mbayın 28 İyor la guboyani. U rişqutno d’Turkiya ducdo Recep Tayyıb Erdoğan gıdmraşıh naqla hreto ruhe la guboyani mu gabayde d’AKP u MHP wu mraşho du huyodo da 6 gabe-Kemal Kılıçdaroğlu dkıtyo u rişono di CHP, hawi mraşho saqıbloyo rişoyo d’Erdoğan.  

Leşan u mraşho dli rişqutnutho dqomır u maşıqlo qamoyo da guboyani, klozım dmoyıd 50 ba mo da qole, dloste-gıdmisım maşıqlo hreno beyn da 2 mraşhe rişoye dqayıthe i sagiyoyutho da qole du maşıqlo qamoyo. Bu dumyano u mşraşho rişoyo  du dawro trayono, gıdminaqe rişqutno hatho du athro l’zabno d’5 eşne.  

U gabo aw u huyodo da gabe dqayıthe zıd me 5 ba mo da qole da guboye du parlamento, kibın dımraşhi u noşo li rişqutnutho. Mraşhe şarye klozım dmalimi hol 100 alfo imdat leşan dmısnodi. İnaqla harayto dsimiwo a guboye b’Turkiya, 24 bu yarho d’Hziron da 2018’we u Erdoğan, mıdwole 52.6 ba mo da qole.